TASR

Pavol Rankov

16. 9. 1964
Poprad
Pseudonym:
Peter Pečonka
Žáner:
odborná literatúra, pre deti a mládež, próza, iné
Pavol Rankov študoval knihovedu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde aj pracuje na Katedre knižničnej a informačnej vedy. Debutoval zbierkou poviedok S odstupom času (1995), ktorá sa vyznačuje nadväznosťou na tradície svetového i domáceho fantastického realizmu (Borges, Cortázar, Grendel, Mitana). Jeho poviedky boli uverejnené v časopisoch Dotyky, Infoknihy, Kalligram (preklad do maďarčiny), Kankán, Knižná revue, Kultúrny život, Maternica, Nové slovo, Orol tatranský, Pulz, RAK – Revue aktuálnej kultúry, Romboid, Slovak Literary… Čítať ďalej

Stránky