TASR

Pavol Rankov

16. 9. 1964
Poprad
Žáner:
esej, odborná literatúra, próza, iné
Pavol RANKOV sa narodil 16. septembra 1964 v Poprade. Študoval knihovedu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, kde aj pracuje na Katedre knižničnej a informačnej vedy. Debutoval zbierkou poviedok S odstupom času (1995), ktorá sa vyznačuje nadväznosťou na tradície svetového i domáceho fantastického realizmu (Borges, Cortázar, Grendel, Mitana), časovou a priestorovou neukotvenosťou, resp. využitím exotických prostredí, redukovaným sujetom, dramatickým dejom, narábaním s prvkami tajomna, mystifikácie, iracionality a dôrazom na prekvapujúcu pointu. V roku 1995… Čítať ďalej

Stránky