Dušan Taragel

29. 9. 1961
Bratislava
Dušan TARAGEL sa vyučil za prevádzkového chemika, po maturite 1981 – 86 študoval teóriu kultúry na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Pracoval v Chemických závodoch Juraja Dimitrova (dnes Istrochema) ako strážnik, neskôr strojník, ďalej vo Vodárňach a kanalizáciách a ako hudobný redaktor v Slov. rozhlase. Od 1993 pracuje v reklame ako textár. Časopisecky publikoval od r. 1988. Debutoval knihou 14 rozprávok s čiernym humorom zo súčasného… Čítať ďalej