Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2000

Číslo

10

ISSN

0139-911X

Časopis