Slniečko 2/2018

Obálku časopisu nakreslila Daniela Olejníková

02-03 Viliam Klimáček: Obojaký pán, ilustroval Matúš Maťátko

04-05 Oľga Feldeková: Rozprávka o šachistovi, ilustrovala Kristína Šimková

06-07Jožko Mrkvička (napísala Margita Ivaničková, nakreslil Juraj Martiška)

08-09 Ľubica Kepštová: Kráľovské mesto Smolník a Čierne diery, ilustroval Jozef Gľaba

10-11 Deti v zelenom, napísala Marta Šurinová, ilustrovala Lucia Žatkuliaková

12-14 Alexandra Salmela: Strom - 2. O dlhej ceste a neľútostnom boji, ilustrovala Martina Matlovičová

15 Úloha, pripravila Kristína Kubáňová

16-17 Ladislav Švihran: Bez nich katastrofa - Zemiaky, ilustroval David Soboň

18 Tvor! - Čo majú všetky zvieratá spoločné, napísal Viliam Klimáček, ilustroval Otis Laubert

19 Galéria Slniečka: Dezider Tóth

20-21 Zlatý zub, napísala Soňa Balážová, nakreslil Dávid Marcin

22 So Slniečkom na bicykli, ilustrovala Katarína Gasko

23 Výsledky súťaží

24 Slniečko o peknej knižke: Veľká kniha európskych rozprávok

 

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2018

Číslo

2

ISSN

0139-911X10

Časopis