Výzva na predkladanie žiadostí o Vyšehradské literárne štipendium 2022

Prihláste sa elektronicky do konca novembra!

Štipendium je určené:
● autorom alebo prekladateľom aspoň jednej tlačenej publikácie
● esejistom, literárnym kritikom, literárnym publicistom a novinárom s najmenej tromi príspevkami uverejnenými v relevantnom médiu

Rezidenčné pobyty sa uskutočnia v Bratislave, Budapešti, Krakove a v Prahe počas nasledujúcich dvoch termínov:
● Jarný rezidenčný pobyt (6-týždňový):
od 1. mája do 12. júna 2022
● Jesenný rezidenčný pobyt (3-mesačný):
od 1. septembra do 30. novembra 2022

Za Slovensko budú na každý termín prijatí štyria uchádzači alebo uchádzačky. Odborná komisia na každý termín vyberie aj štyroch slovenských náhradníkov alebo náhradníčky.

Prihláška
Viac informácií
Kritériá pre výber

Elektronickú prihlášku je potrebné odoslať najneskôr do polnoci 30. novembra 2021

 

Výsledky oznámime do 15. januára 2022

 

Oficiálne informácie o rezidenčnom pobyte na stránke Vyšehradského fondu

Koordinátorka programu za Slovensko: Milina Svítková

Kontakt: milina.svitkova@litcentrum.sk, +421 2 204 73 507