Spisovateľ

Vít Ušák

1923
Spisovateľ

Tibor Uškert

1925
—  1991
Spisovateľ

Jozef Vágovič

1931
—  1997
Spisovateľ

Svetozár Hurban Vajanský

1847
—  1916
Spisovateľ

Jaroslav J. Vajda

1919
—  2008
Spisovateľ

Margita Valehrachová-Matulayová

1909
—  1990
Spisovateľ

Igor Válek

1967
Spisovateľ

Ján Valent

1941
Spisovateľ

Jozef Valihora

1946
Prekladateľ

Miroslava Vallová

1952

Stránky