Spisovateľ

Jakub Drábik

Spisovateľ

Mária Ferenčuhová

1975
Ladislav Hanus photo 1
Spisovateľ

Ladislav Hanus

1907
—  1994
Antonín Klas photo 1
Spisovateľ

Antonín Klas

1927
—  2014
Peter Karvaš photo 1
Spisovateľ

Peter Karvaš

1920
—  1999
Marián Andričík photo 1
Spisovateľ
Prekladateľ
Literárny vedec

Marián Andričík

1964
Michal Havran  photo 1
Spisovateľ

Michal Havran

1973
Benjamín Tinák photo 1
Spisovateľ

Benjamín Tinák

1930
—  2008
Tomáš Janovic photo 2
Spisovateľ

Tomáš Janovic

1937
—  2023
Kornel Földvári photo 3
Spisovateľ

Kornel Földvári

1932
—  2015

Stránky