Pavol Števček photo 1
Literárny vedec

Pavol Števček

1932
—  2003
Prekladateľ
Literárny vedec

Ivan Cvrkal

1934
Literárny vedec

Anton Popovič

1933
—  1984
Literárny vedec

Vladimír Štefko

1942
Literárny vedec

Martina Buzinkaiová

Literárny vedec

Magdalena Bystrzak

Literárny vedec

Patrik Garaj

Literárny vedec

Tomáš Lietavec

Recenzent
Literárny vedec

Radoslav Passia

1977
Literárny vedec

Stanislava Sivčová

Stránky