Zdroj foto: fphil.uniba.sk

Albín Bagin

19. 12. 1939
Žilina
—  15. 1. 1982
Bratislava
Žáner:
literárna veda, iné

Výberová bibliografia

TEPLAN, Dušan – KOLI, František: Spoveď dieťaťa dvoch vekov, starého a nového veku. Rozhovor s profesorom F. Kolim (II. diel). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 289 – 290.

HAJDUČEKOVÁ, Ivica: Metod(olog)ické inšpirácie v interpretácii prozaického textu (Aktuálny literárnovedný výskum próz 1. polovice 20. storočia). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 253 – 264.

RAKÚSOVÁ, Gabriela: Kniha týždňa: Otvorený "rozhovor" v neslobodnej spoločnosti. In: Pravda, 25, 4. 2018.
https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/467358-kniha-tyzdna-otvoreny-rozhovor-v-neslobodnej-spolocnosti/

MRÁZ, Peter: Spôsoby spoznávania (Príležitosti príležitostnej poézie. Zborník). In: Knižná revue, roč. XXIV, 11. 6. 2014, č. 12, s. 10 – 11.

MICHÁLEK, Martin: K životu a dielu Albína Bagina. In: Slovenská literatúra, roč. 47, 2000, č. 2, s. 191 – 192.

SOUČKOVÁ, Marta: Kritickovedné aspekty textov Albína Bagina (príspevok zo seminára Albín Bagin. Medzi literárnou históriou a "kritikou sympatie", Prešov 1. 3. 2000). (Rozhľady). In: Slovenská literatúra, roč. 47, 2000, č. 2, s. 160 – 165.

VALCEROVÁ, Anna: Baginove štúdie o svetovej literatúre (príspevok zo seminára Albín Bagin. Medzi literárnou históriou a "kritikou sympatie", Prešov 1. 3. 2000). (Rozhľady). In: Slovenská literatúra, roč. 47, 2000, č. 2, s. 157 – 160.

RAKÚS, Stanislav: K životu a dielu Albína Bagina (príspevok zo seminára Albín Bagin. Medzi literárnou históriou a "kritikou sympatie", Prešov 1. 3. 2000). (Rozhľady). In: Slovenská literatúra, roč. 47, 2000, č. 2, s. 154 – 156.

PETRÍK, Vladimír: Slovo na úvod (odznelo na seminári Albín Bagin. Medzi literárnou históriou a "kritikou sympatie", Prešov 1. 3. 2000). (Rozhľady). In: Slovenská literatúra, roč. 47, 2000, č. 2, s. 151 – 153.

-re-: K nedožitej šesťdesiatke Albína Bagina. In: Knižná revue, roč. X, 29. 3. 2000, č. 7, s. 2.