Zdroj foto: fphil.uniba.sk

Albín Bagin

19. 12. 1939
Žilina
—  15. 1. 1982
Bratislava
Žáner:
literárna veda, iné
Albín BAGIN študoval na Jedenásťročnej strednej škole v Žiline, kde r. 1956 maturoval, v r. 1956 – 61 slovenčinu a ruštinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Po absolvovaní základnej vojenskej služby bol v r. 1963 – 66 dramaturgom Čs. televízie v Košiciach, od 1966 vysokoškolský učiteľ na Filozofickej  fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove, od 1977 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Popri pedagogickom pôsobení bol externým redaktorom Východoslovenského vydavateľstva v Košiciach, spolupracoval s rozhlasom, televíziou, literárnymi a… Čítať ďalej