Alfonz Lukačin

20. 6. 1950
Juskova Voľa
R. 1980 – 83 absolvoval Strednú strojnícku školu v Prahe, 1984 študoval diaľkovo na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave, súčasne r. 1984 – 90 pracoval ako referent Hutných stavieb v Košiciach, od 1991 prezident spoločnosti Východoslov. železiarní Cassoviainvest – Credit, a. s. Popri časopisecky publikovaných poviedkach vydal novelu Na píšťalkách z vŕboveho prútia (1997), prózu Staviteľ chrámu (1999), cestopis Etruskovia známi… Čítať ďalej