Alla Germanovna Mašková

19. 11. 1941
Noginsk (Rusko)
Žáner:
editorská činnosť, literárna veda

Životopis autora

R. 1959 absolvovala stredoškolské štúdiá v Moskve, 1959 – 65 študovala na Filozofickej fakulte Moskovskej univerzity M. V. Lomonosova a tu obhájila r. 1973 aj kandidátsku prácu (CSc.) o českej satirickej tvorbe, 1985 doktorskú dizertačnú prácu (DrSc.) o slov. naturizme. Od r. 1973 pôsobila ako asistentka a potom doc. na Katedre slovanskej filológie Filozofickej fakulty Lomonosovovej univerzity, kde vyučovala českú a slov. literatúru. V slovakistickom bádaní sa venuje výskumu prózy slov. naturizmu (Ľ. Ondrejov, D. Chrobák, M. Figuli, F. Švantner) – jeho filozofické a literárne charakteristiky predstavila v monografiách Slovackij naturizm (30-40-je gody 20 veka) (2005) a Slovenský naturizmus v časopriestore (2009), recepcii slov. literatúry v Rusku (J. Kollár, Ľ. Štúr). Spoluautorka dejin slov. literatúry v ruštine Slovackaja literatura 1945 – 1985 (1987), Slovackaja literatura 20 stoletija (2003). Vydala antológiu slov. poézie Golosa stoletija (2002), pripravila antológiu slov. novely 20. stor. Dunajskaja mozaika (2008). Prekladateľka prózy a poézie J. Jesenského, M. Figuli, M. Urbana, P. Jilemnického, A. Plávku, L. Ťažkého a i. V roku 2011 získala Cenu P. O. Hviezdoslava za preklady diel slovenských autorov do ruštiny a za činnosť v literárnovednej slovakistike.