Foto © Peter Procházka

Andrej Červeňák

22. 5. 1932
Šarišský Štiavnik
—  11. 2. 2012
Nitra
Žáner:
esej, literárna veda
Andrej ČERVEŇÁK (1932 – 2012) študoval na ruskom gymnáziu v Prešove, kde r. 1952 maturoval, potom slovenčinu a ruštinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, 1962 – 63 študoval v Petrohrade. Po štúdiách prednášal ruskú literatúru na Vysokej škole pedagogickej, neskôr na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove. Pre politické postoje k udalostiam r. 1968 musel z fakulty odísť a pracoval ako lektor vo východoslov. divadlách v Prešove a v Košiciach, od 1977 pôsobil na Pedagogickej fakulte, neskôr na Vysokej škole pedagogickej a napokon prof.… Čítať ďalej