Andrej Mráz

28. 11. 1904
Báčsky Petrovec (Srbsko)
—  29. 5. 1964
Bratislava
Pseudonym:
Andrej Bodroň, Dragovan, Galádik, Karol Matliar
Žáner:
editorská činnosť, esej, literárna veda, odborná literatúra

Výberová bibliografia

LUKÁČKOVÁ, Viera: číta Moniku Kaprálikovú – a Jána Smreka (Monika Kapráliková: Za hranice provincie). In: Fraktál, roč. 2, 2019, č. 2, s. 94 – 97.

CABADAJ, Peter: Slovenská literatúra pred Februárom 1948. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 12.

RUSŇÁKOVÁ, Petra: Aktuálne problémy textológie (Medzinárodný seminár). In: Slovenská literatúra, roč. 65, 2018, č. 4, s. 324.

HUČKOVÁ, Dana: Problémy edičného spracovania pamätí z prostredia Dolnej zeme. In: Slovenská literatúra, roč. 65, 2018, č. 4, s. 286 – 292.

HARPÁŇ, Michal: Slovenskí vojvodinskí spisovatelia v Slovenských pohľadoch (1881 – 1916). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 9, s. 102 – 103.

ŠIMEKOVÁ SPEVÁKOVÁ:, Marína: Žáner eseje Andreja Mráza v kontexte slovensko-vojvodinských prepojení. (Štúdie). In: Slovenská literatúra, roč. 64, 2017, č. 4, s. 308 – 317.

PETRÍK, Vladimír: K výročiu literárneho historika a kritika Andreja Mráza. (Biografistika). In: Knižnica, roč. 15, 2014, č. 4, s. 84 – 85.