foto SNK

Andrej Mráz

28. 11. 1904
Báčsky Petrovec (Srbsko)
—  29. 5. 1964
Bratislava
Pseudonym:
Andrej Bodroň, Dragovan, Galádik, Karol Matliar
Žáner:
editorská činnosť, esej, literárna veda, odborná literatúra
Andrej MRÁZ študoval na gymnáziách v Novom Vrbase, Békešskej Čabe a v Novom Sade, kde r. 1925 zmaturoval, 1925 – 29 študoval na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. R. 1929 – 30 bol dramaturgom činohry SND v Bratislave, 1930 – 38 referentom Literárnohistorického odboru Matice slov. v Martine, 1932 – 38 hlavným redaktorom Slov. pohľadov, 1938 – 64 pedagógom, od 1953 vedúcim Katedry slov. jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Už ako vysokoškolák vydal prvú monografiu o S. Hurbanovi Vajanskom (1926). V množstve literárnych kritík, článkov… Čítať ďalej