Anna Valcerová-Bacigálová

31. 10. 1948
Bratislava
Žáner:
literárna veda, poézia

Výberová bibliografia

JUHÁSOVÁ, Jana: Anna Valcerová: Medzi štrukturálnym a empatickým, proporciou a krásou. Recenzia. In: Romboid, ročník LV, 2020, č. 6, s. 82 – 86.

TEPLAN, Dušan – VALCEROVÁ, Anna: II.6. "Aj pravdivosť a trpkosť však musia ísť ruka v ruke s krásou (Rozhovor). In: Anna Valcerová: Interpretácia textu v origináli a preklade. Prešov: Prešovská univerzita, 2019, s. 125 – 156.

TEPLAN, Dušan – VALCEROVÁ, Anna: "Aj pravdivosť a trpkosť však musia ísť ruka v ruke s krásou". Rozhovor s profesorkou Annou Valcerovou. In: Litikon, roč. 4, 2019, č. 1, s. 197 – 213.

ŠAH: Pripomíname si (Anna Valcerová-Bacigálová – 70). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 10, s. 157 – 158.

MRÁZ, Peter: Hľadanie systému (...literárnej vedy). Slovenská literárna veda 2014. In: Knižná revue, roč. XXV, 15. 7. 2015, č. 14 – 15, príloha s. 36.

ŠAH: Pripomíname si (Anna Valcerová-Bacigálová – 65). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 129, 2013, č. 10, s. 159. 

HOCHEL, Igor: Slovakistika v Madride. In: Knižná revue, roč. XXII, 28. 11. 2012, č. 24, s. 8.

ŠAH: Pripomíname si. Anna Valcerová-Bacigálová – 55. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 10, s. 158.

GAVURA, Ján: Valcerová-Bacigálová, Anna: Vzťah významu a tvaru v preklade poézie. Preklady poézie A. Voznesenského do slovenčiny a češtiny. In: Slovenská literatúra, roč. 47, 2000, č. 1, s. 83 – 84.

PETRAŠKO, Ľudovít: Obmedzenie ako prednosť (Anna Valcerová-Bacigálová: Vzťah významu a tvaru v preklade poézie. Preklady poézie A. Voznesenského do slovenčiny a češtiny). In: Knižná revue, roč. X, 16. 2. 2000, č. 4, s. 5.

ČAKANEK, Ján: Slovník slovenských prekladateľov umeleckej literatúry a jeho miesto v súčasnej translatológii. In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 247 – 252.

POSPÍŠIL, Ivo (z češtiny preložil Jaroslav Vlnka): Anna Valcerová: Hodnoty svetovej a slovenskej ilteratúry. (Spoza Moravy). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 6, s. 149 – 150.

ŠPAČEK, Jozef: Anna Valcerová: Hodnoty svetovej a slovenskej literatúry. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 9, s. 118 – 122.

REBRO, Derek: Tých pár kvapiek vodu nestvorí (Slovenská poézia 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XII – XIII.

PETRAŠKO, Ľudovít: Anna Valcerová: Letný sneh. In: Knižná revue, roč. XIX, 15. 4. 2009, č. 8, s. 5.

-vp-: Dôkladná vedecká práca. Anna Valcerová: Hľadanie súvislostí v básnickom preklade (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XVII, 19. 12. 2007, č. 26. s. 5.