Anton Lauček

7. 4. 1950
Ružomberok
R. 1965 – 68 študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Ružomberku, 1970 – 74 na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici, 1979 – 85 na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove. Pôsobil ako učiteľ na základnej škole, r. 1976 – 95 vychovávateľ v domove mládeže, od 1995 je pedagógom na Katecheticko-pedagogickej fakulte sv. Ondreja v Ružomberku (dnes Katolícka univerzita). Autor knihou poviedok Zelená modrá (1982), kníh noviel… Čítať ďalej