Anton Lauček

7. 4. 1950
Ružomberok
Žáner:
literárna veda, literatúra faktu, odborná literatúra, poézia, pre deti a mládež, próza, scenáristika
Anton Lauček študoval v r. 1965 – 68 na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Ružomberku, 1970 – 74 na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici, 1979 – 85 na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove. Pôsobil ako učiteľ na základnej škole, r. 1976 – 95 vychovávateľ v domove mládeže, od 1995 je pedagógom na Katecheticko-pedagogickej fakulte sv. Ondreja v Ružomberku (dnes Katolícka univerzita). Autor knihou poviedok Zelená modrá (1982), kníh noviel Pierko iba ľahúčko prichytené (1987) a Opušťák (1989), historickej prózy Cez utrpenie (1997),… Čítať ďalej