Božena Čahojová-Bernátová

15. 5. 1949
Veľké Rovné
Žáner:
dráma, literatúra faktu, odborná literatúra, pre deti a mládež, próza

Životopis autora

Božena ČAHOJOVÁ-BERNÁTOVÁ sa narodila 15. 5. 1949. V r. 1964 – 67 študovala na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Ilave, 1967 – 72 dramaturgiu a divadelnú vedu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave Po štúdiách pôsobila r. 1972 ako redaktorka štúdia Slov. televízie v Košiciach, 1972 – 90 redaktorka pôvodnej slov. dramatickej tvorby v Slov. literárnej agentúre v Bratislave, 1990 – 96 teatrologička v Národnom divadelnom centre, od 1996 pedagogička na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Autorka divadelných hier, vydaných v LITE a Talia-press: Vrchárske rozprávky (1983), Mataj (podľa Ormisa, 1988), Studňa (1989), Dravci (1990), Zatmenie (1992), Údolie zabudnutých (1994). Knižne vydané hry Hodina pre tiene (1999). Okrem toho píše rozhlasové hry, uvedené v Slov. rozhlase (Keď tiahnu kŕdle k severu, A vtedy sa vtáci zahniezdili, Samotárka, Návrat a i.), rozhlasové rozprávky a poviedky, televízne scenáre, dramatizácie a pod. Zostavila výber Svedectvá o divadle (2001), vydala štúdie, eseje a kritiky Slovenská dráma a divadlo v zrkadlách moderny a postmoderny (2002). Deťom adresovala lyrický príbeh Cesta za Malým princom (2009), postavený ako nepriame pokračovanie svetoznámej knihy francúzskeho autora.