Cyril Kraus

3. 7. 1928
Tisovec
—  11. 8. 2012
Bratislava
Žáner:
editorská činnosť, esej, literárna veda

Životopis autora

Cyril KRAUS sa narodil 3. júla 1928 v Tisovci. Brat → Milan Kraus, manželka → Nora Krausová. R. 1939 – 47 študoval na gymnáziu v Tisovci, 1947 – 51 slovenčinu a filozofiu na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave. R. 1951 – 93 pôsobil ako vedecký pracovník v Ústave slov. literatúry SAV v Bratislave, súčasne 1957 – 59 prednášal slov. literatúru na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, 1969 a 1976 na UK v Bratislave, 1971 na Pedagogickej fakulte v Nitre, 1999 na Trnavskej univerzite, 1964 – 66 redaktor časopisu Slov. literatúra, od r. 1993 žil na dôchodku v Bratislave, kde aj 11. augusta 2012 zomrel. Popredný slov. literárny historik, ktorý sa orientoval na výskum slov. literatúry obdobia klasicizmu a romantizmu, ale zaoberal sa aj otázkami literárnej genológie, textológie a muzeológie, venoval sa literárnej kritike,  recenzistike a literárnej publicistike, spolupracoval s rozhlasom a televíziou. Knižne debutoval monografiou Andrej Sládkovič (1962), ktorá vyšla aj v českom preklade a po úprave v ďalších jazykoch. K tejto osobnosti sa nanovo vrátil v rozšírenej a prepracovanej reedícii svojej prvotiny, keď ju pripravil pod názvom Andrej Sládkovič (1972). Autor práce Slovenská romantická balada (1966), monografií Generácia v pohybe (1973), Retrospektívy a kontinuita (1978), Impulzy a inšpirácia slovenského romantizmu (1979), Slovenský literárny romantizmus, vývin a tvar (1999), knihy esejí a štúdií Čas literatúry (1986), pamätnice Janko Kráľ (1972), monografie Poézia Jána Bottu (1981) a knihy Začiatky slovenskej kritiky (1991). Popri ťažiskovej literárnohistorickej práci vynikol ako editor, vydal predovšetkým dielo A. Sládkoviča vrátane jeho korešpondencie v dokumentárnej knihe Andrej Sládkovič (1980) a súbor dokumentov Ján Botto (1994). Reeditoval, zostavil, textologicky upravil, poznámkami, štúdiami a esejami doplnil i základné literárnovedné (S. H. Vajanský, F. Kleischnitzová), umelecké diela (Ľ. Podjavorinská, J. Silan, V. Beniak, J. Francisci, J. Botto) i antológie (Žltá ľalia, 1975; Stojí, stojí mohyla…, 1978; Na lutnu, 1986 a i.). Pripravil na vydanie Dielo J. Kollára (2001), antológie a prehľady Slovenskí romantici (2001), poéziu a prózu Slovenský klasicizmus (2004).