Foto © Peter Procházka

Daniel Grúň

14. 5. 1977
Piešťany
Žáner:
odborná literatúra, poézia
Daniel GRÚŇ – teoretik umenia a básnik. Narodil sa 14. 05. 1977 v Piešťanoch. Študoval na Trnavskej univerzite, odbor dejiny umenia a kultúry (1998 – 2003). Pracuje ako odborný asistent na Katedre teórie a dejín umenia Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, kde obhájil doktorát (PhD.) v roku 2009. Básne publikoval v mesačníkoch (Romboid, Vlna) a v zborníkoch Ars poetica (2009), Dnevi poezije in vina (2010).  Je aj výtvarným publicistom, organizuje výstavy doma i v zahraničí a spolupracuje s XYZ.  Debutoval zbierkou básní Manuál (2009). Čítať ďalej