Egon Bondy

20. 1. 1930
Praha (Česko)
—  9. 4. 2007
Bratislava
Žáner:
esej, odborná literatúra, poézia, prekladateľská činnosť, próza

Životopis autora

Egon Bondy (obč. m. Zbyněk Fišer) r. 1957 – 61 študoval na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. R. 1957 – 62 pracoval ako nočný vrátnik, 1962 – 67 bibliograf v Št. knižnici v Prahe, od 1967 žil na plnom invalidnom dôchodku a venoval sa tvorivej práci, 1987 – 93 žil striedavo v Telči a v Prahe, koncom r. 1993 prijal slov. občianstvo, pôsobil na Katedre filozofie Filozofickej fakulty UK, dejiny orientálnej filozofie prednášal aj na Prešovskej univerzite, žil v Bratislave. Do r. 1990 písal z pozícii politického disidenta, preto aj jeho rozsiahle literárne dielo vychádzalo v samizdatoch. R. 1976 bol jednou z popredných postáv českého undergroundu a organizátorov Charty 77. V poézii vystúpil začiatkom 50. rokov s programom tzv. totálneho realizmu. Napísal 43 básnických zbierok a poém, v zahraničí vyšli Pražský život (1985), Nesmrtelná dívka (1989), niektoré básnické texty zhudobnila rocková skupina The Plastic People of the Universe. Na Slovensku vydal verše z rokov 1954 – 55 pod názvom Zbytky eposu (1998). Autor 20 románov, z ktorých Invalidní sourozenci (1981) a Sklepní práce (1988) vyšli v Toronte. V Bratislave vydal novelu Agónie – Epizóda (1997), ktorú napísal po slovensky. Z prostredia Bratislavy napísal aj novelu Týden v tichém měste (1998). Na Slovensku napísal aj novelu Údolí (1998). Autor Filosofických esejí 1 – 4 (1967), filozofických prác Útěcha antologie, Buddha (obe 1967), 13 zv. svetovej filozofie (1977 – 99). Prekladateľ z angličtiny a nemčiny (Morgenstern, E. Fromm), s M. Čarnogurskou pracoval na preklade staročínskeho autora Lao-c’: Tao Te ťng (O ceste Tao a Jej tvorivej energii Te) s čínsko-slov. zrkadlovým textom (1993).