Foto © Peter Procházka

Egon Bondy

20. 1. 1930
Praha (Česko)
—  9. 4. 2007
Bratislava
Žáner:
esej, odborná literatúra, poézia, prekladateľská činnosť, próza
Egon Bondy (obč. m. Zbyněk Fišer) r. 1957 – 61 študoval na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. R. 1957 – 62 pracoval ako nočný vrátnik, 1962 – 67 bibliograf v Št. knižnici v Prahe, od 1967 žil na plnom invalidnom dôchodku a venoval sa tvorivej práci, 1987 – 93 žil striedavo v Telči a v Prahe, koncom r. 1993 prijal slov. občianstvo, pôsobil na Katedre filozofie Filozofickej fakulty UK, dejiny orientálnej filozofie prednášal aj na Prešovskej univerzite, žil v Bratislave. Do r. 1990 písal z pozícii politického disidenta, preto aj jeho rozsiahle… Čítať ďalej