Gregor Papuček

24. 6. 1938
Mlynky (Maďarsko)
Žáner:
literárna veda, poézia, pre deti a mládež, próza, iné
Gregor PAPUČEK v r. 1954 – 58 študoval na gymnáziu s vyučovacím jazykom slov. v Békešskej Čabe, r. 1958 – 61 na dôstojníckej škole v Budapešti, r. 1979 – 84 ako vojak z povolania študoval slovenčinu na Univerzite Eötvösa Loránda v Budapešti. V r. 1961 – 78 bol učiteľom na poddôstojníckej škole vo Vacove, r. 1978 – 91 technickým prekladateľom a tlmočníkom maďarskej armády v Budapešti. Po básnických začiatkoch počas štúdií od konca 50. rokov sa na dlhší čas odmlčal a do prúdu slov. literárneho života v Maďarsku sa zaradil až… Čítať ďalej