Helena Dvořáková photo 1

Helena Dvořáková

4. 5. 1943
Bratislava
Žáner:
esej, literárna veda, pre deti a mládež, próza, publicistika

Životopis autora

Narodila sa 4. mája 1943 v Bratislave, kde vychodila základnú a strednú školu. Po maturite roku 1960 pracovala ako robotníčka v Západoslovenských tlačiarňach. V rokoch 1961 – 1966 študovala novinárstvo na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Po skončení vysokoškolského štúdia sa stala redaktorkou týždenníka Predvoj a roku 1968 redaktorkou týždenníka Nové slovo. Tam bola od roku 1975 vedúcou redaktorkou kultúrneho oddelenia až do roku 1986. V rokoch 1986 – 1990 pôsobila ako novinárka v Moskve a venovala sa aj literárnej tvorbe. Po návrate bola redaktorkou Nového slova a Pravdy. Žije a tvorí v Bratislave.