Foto © Peter Procházka

Ivan Čičmanec

21. 8. 1942
Bratislava
Pseudonym:
Peter Liptovský, Vlado Zábor, Viliam Krajec, Igor Orfan
Žáner:
esej, odborná literatúra, poézia, prekladateľská činnosť, próza, iné
Ivan ČIČMANEC sa narodil 21. 8. 1942 v Bratislave. R. 1956 – 59 študoval na Jedenásťročnej strednej škole v Bratislave, kde potom r. 1960 – 67 pokračoval v štúdiu na Stavebnej fakulte Slov. vysokej školy technickej, po odchode do emigrácie študoval r. 1970 – 75 ruštinu, angličtinu a divadelnú vedu na univerzite v Oslo. Na Slovensku do r. 1969 pracoval v rozličných príležitostných zamestnaniach, naposledy ako technický úradník v podniku Ľahké stavebné hmoty v Bratislave. Po odchode do emigrácie od r. 1969 sa usadil v hlavnom meste Nórska Oslo, kde pracoval… Čítať ďalej

Stránky