Foto www.nrsr.sk

Ivan Hudec

10. 7. 1947
Nitra
—  7. 2. 2022
Bratislava
Žáner:
dráma, esej, pre deti a mládež, próza, publicistika
R. 1962 – 66 študoval na Strednej priemyselnej škole chemickej v Bratislave, kde 1966 – 72 absolvoval Lekársku fakultu UK. R. 1972 – 73 lekár v Žiline, 1973 – 75 v Nemocnici L. Dérera v  Bratislave, 1975 – 78 odborný asistent na Katedre radiodiagnostiky Lekárskej fakulty UK, 1978 – 82 pracovník Výskumného ústavu humánnej bioklimatológie v Bratislave, 1982 – 85 primár Okr. ústavu národného zdravia v Čadci, 1985 – 90 námestník riaditeľa v Diagnosticko-liečebnom ústave, 1990 – 94 poslanec SNR, 1994 – 98 minister kultúry Slovenskej republiky, od r.… Čítať ďalej