Ivan Kadlečík

8. 4. 1938
Modra
—  15. 7. 2014
Žáner:
editorská činnosť, esej, literárna veda, poézia, próza, iné
Krajina:
Slovensko
Národnosť:
Slovensko

Výberová bibliografia

VALCEROVÁ, Anna: Poznámky k etickej tvorbe Ivana Kadlečíka. (Ivan Kadlečík: Súborné dielo, III. a IV. zv.). Recenzia. In: Fraktál, roč. 4, 2021, č. 1, s. 175 – 178.

CABADAJ, Peter: Revoltujúca literatúra (30. výročie pádu komunistického režimu). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 2, s. 18 – 25.

RAKÚSOVÁ, Gabriela: "Tvorba je vlastne láska" (Reflexia nad knihami Ivana Kadlečíka). In: Fraktál, roč. 3, 2020, č. 1, s. 43 – 49.

KOČÍK, Tibor: Košická literárna scéna na pozadí mizérie "normalizácie". In: Slovenské pohľady, roč. IV + 135, 2019, č. 2, s. 82 – 100.

JAŠKO, Ľubomír: Kadlečík nechcel zívať od prázdnoty (Kniha mesiaca. Ivan Kadlečík: Dvanásť – Vlastný horoskop – Rapsódie a miniatúry – Hlavolamy). In: Sme, roč. 26, 4. 5. 2018, č. 102, príloha Magazín o knihách, s. IV.

RAKÚSOVÁ, Gabriela: Kniha týždňa: Otvorený "rozhovor" v neslobodnej spoločnosti. In: Pravda, 25, 4. 2018.
https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/467358-kniha-tyzdna-otvoreny-rozhovor-v-neslobodnej-spolocnosti/

MATEJOVIČ, Pavel: Písanie ako vzdor. Spomienka na Ivana Kadlečíka. In: Pravda, 17. 4. 2018.
https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/466392-pisanie-ako-vzdor-spomienka-na-ivana-kadlecika/

SITA: Spomienka na Kadlečíka priblíži jeho tvorbu aj život. In: Pravda, 6. 4. 2018.
https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/464948-spomienka-na-ivana-kadlecika-priblizi-jeho-tvorbu-aj-zivot/

JABLONICKÝ, Viliam: Cena Sebastian pre Ivana Kadlečíka. (Zápisník). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 1, s. 141 – 146.

FARKAŠOVÁ, Etela: Svet (v) haiku, haiku ako svet... (Symposion). In: Romboid, roč. LI, 2016, č. 9, s. 98 – 105.

CSIBA, Karol: "Úryvok" z minuloročnej zostavy próz (tridsať kníh a ešte jeden malý literárny apendix). In: Knižná revue, roč. XXV, 15. 7. 2015, č. 14 – 15, príloha s. 12.

CHUDÍK, Martin: Spoza hraníc (Haiku 2014Tri bodky v dvoch vytiah...Príkre svahy, Pokrčené verše). In: Knižná revue, roč. XXV, 3. 6. 2015, č. 11, s. 11.

RAKÚSOVÁ, Gabriela: Ivan Kadlečík a Oleg Pastier: Krúženie (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXV, 11. 2. 2015, č. 3, s. 6.

PÚČEK, Ján: Neúnavnosť listov & diárov. Ivan Kadlečík, Oleg Pastier: Krúženie. (Recenzia). In: Tvorba, roč. XXV. (XXXIV.), 2015, č. 2, s. 47 – 48.

-DZ-: Do redakcie prišlo. Karol Chmel: Batéria; Valerij Kupka: Zabudnutá štvrtá strana; Ivan Kadlečík – Oleg Pastier: Krúženie; Lučík-Štrpka-Repka: Poker s kockami ľudu. In: Tvorba, roč. XXV. (XXXIV.), 2015, č. 1, s. 45 – 46.

MOJŽIŠ, Juraj: Krúženie nad časmi časov. Kniha týždňa: Ivan Kadlečík – Oleg Pastier: Krúženie. In: Pravda, roč. XXV, 3. 1. 2015, č. 2, s. 30.

KADLEČÍK, Ivan – PASTIER, Oleg: Krúženie. In: Knižná revue, roč. XXIV, 10. 12. 2014, č. 25 – 26, s. 14.

KADLEČÍK, Ivan – VANOVIČ, Július: Dokumenty doby. Z korešpondencie Ivana Kadlečíka Júliusovi Vanovičovi. In: Tvorba, roč XXIV. (XXXIII.), 2014, č. 3, s. 39 – 40.

RAKÚSOVÁ, Gabriela: Vzdorovať úzkosti z bytia (Ivan Kadlečík: Iskra v studenej pahrebe). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XXII, 12. 12. 2012, č. 25 – 26, s. 6.

RAKÚSOVÁ, Gabriela: Krása poézie nie je v háji, je v haiku! (Haiku,haiečku, haiku zelený) In: Knižná revue, roč. XXII, 22. 2. 2012, č. 4, s. 7.

MRÁZ, Peter: Svedectvo (Ivan Kadlečík – Oleg Pastier: Spytovanie). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XXI, 22. 6. 2011, č. 13, s. 5.

PETRÍKOVÁ, Martina: Dejú sa dejiny alebo Svedectvo duchom zoslané. Ivan Kadlečík – Oleg Pastier: Spytovanie (Román). In: Tvorba, roč. XXI. (XXX.), 2011, č. 4, s. 41 – 42.

STANKOVÁ, Mária: Kultúrny hladomor / hlad po kultúre. Ivan Kadlečík – Oleg Pastier: Spytovanie. In: Tvorba, roč. XXI. (XXX.), 2011, č. 2, s. 42 – 43.

SVORADOVÁ, Veronika: Je nevyhnutné veriť vo svoju utópiu. Ivan Kadlečík – Oleg Pastier: Spytovanie. In: Tvorba, roč. XXI. (XXX.), 2011, č. 2, s. 41.

ZAJDEN, Michal: Ivan Kadlečík, Olega Pastier: Spytovanie. In: Tvorba, roč. XXI. (XXX.), 2011, č. 1, s. 31 – 32.

PODRACKÁ, Dana: Ivan Kadlečík: Škoda knižke nerozpredanej ležať. In: Knižná revue, roč. XX, 3. 2. 2010, č. 3, s. 3.

KADLEČÍK, Ivan – HRÚZ, Pavel: (Korešpondencia, v Pukanci 28. decembra 1999). In: Rak, roč. XIV, 2009, č 12, s. 56.

KADLEČÍK, Ivan – HRÚZ, Pavel: (Korešpondencia, v Pukanci 7. júla 1999). In: Rak, roč. XIV, 2009, č. 10, s. 53 a 54.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

KENDRA, Milan: Netuctový tucet. Ivan Kadlečík: Dvanásť. (Recenzia). In: Rak, roč. XII, 2007, č. 5, s. 45 – 48.

HEVEŠI, Marián – KOPČA, Marek – POPOVIČ, Ivan  – ZELINKA, Milan: Najlepší žijúci slovenskí spisovatelia. In: Rak, roč. XII, 2007, č. 4, s. 36 – 41.

SOMOLAYOVÁ, Ľubica: Kadlečíkova taroková kartografia. In: Rak, roč. XII, 2007, č. 4, s. 28 – 33.

MARČOK, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2006.

ŤAPAJNOVÁ, Eva: Len jednostranný obraz krajiny (Ivan Kenéz – Igor Čombor: Slovensko – čarovná krajina, Slovakia – fairy land. Texty Ivan Kadlečík). In: Knižná revue, roč. XVI, 26. 4. 2006, č. 9, s. 8.

KADLEČÍK, Ivan: Autoportrét RAK-a (Ivan Kadlečík). In: Rak, roč. XI., 2006, č. 4, s. 36 – 38.

ZELINSKÝ, M.: Ivan Kadlečík. In: Mikula, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005.

ORIEŠEK, P.: Na noži – Ovievanie zatuchnutou slamou (Ivan Kadlečík: Dvanásť). In: Knižná revue, 15, 2005, č. 25.

SVETOŇ, Ľuboš: Epištola o košatení (Ivan Kadlečík: Žiť sa dá len autobiograficky). In: Knižná revue, roč. XV, 16. 3. 2005, č. 6, s. 5.

MATEJOV, Radoslav: Naoko voľné oká (Ivan Kadlečík: Lunenie). In: Knižná revue, 14, 2004, č. 21.

ZMETÁK, Igor: Taroky sú pripravené (Ivan Kadlečík: Taroky). In: Knižná revue, 13. 10. 2004, č. 21, s. 5.

ČIČMANEC, I.: Spisovateľ ako strom (Ivan Kadlečík: Rapsódie a miniatúry). In: Tvorba T, 13 (22), 2003, č. 4.

ČÚZY, Ladislav: Hľadanie hodnôt. Ivan Kadlečík: Malé prelúdiá. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 4, 121 – 122.

GAJDOŠ, Martin: Bilancia nádejí (Ivan Kadlečík: Vlastný hororskop). In: Knižná revue, roč. XIII, 22. 1. 2003, č. 2, s. 5.

GAJDOŠ, Martin: Pocta Bachovi (Ivan Kadlečík: Malé prelúdiá). In: Knižná revue, roč. XIII, 16. 4. 2003, č. 8, s. 5.

ŠAH: Ivan Kadlečík – 65. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 4, s. 158.

ZMETÁK, Igor: Hlavolamy z Pukanca (Ivan Kadlečík: Hlavolamy). In: Knižná revue, roč. XIII, 14. 5. 2003, č. 10, s. 5.

ZMETÁK, I. – KADLEČÍK, I.: Stanem sa knihou. Hovorí spisovateľ Ivan Kadlečík. (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XIII, 2. 4. 2003, č. 7, s. 12.

MATEJOV, Radoslav: Vystihnutý Kadlečík. Pavel Matejovič: Ivan Kadlečík (Životaschopné Váhy). In: Knižná revue, roč. XII, 23. 1. 2002, š. 2, s. 3.

MIKULA, Valér: Spoľahlivá mapa (Pavel Matejovič: Ivan Kadlečík). Recenzia. In: Rak, roč. VII, 2002, č. 2, s. 38 – 40.

MATEJOVIČ, P.: Ivan Kadlečík. Bratislava: Kalligram 2001.

MATEJOVIČ, P.: Tvorba I. Kadlečíka na pozadí deväťdesiatych rokov. In: Slovenská literatúra, 48, 2001, č. 1.

BALLA, Vladimír: Šumí to prírodou aj devätnástym storočím. Ivan Kadlečík: Lístoky. (Konfrontácie). In: Romboid, roč. XXXV, 2000, č. 2, s. 22 – 23.

BEASLEY-MURRAY, Tim: Štýlom egomasáže. Ivan Kadlečík: Lístoky. (Konfrontácie). In: Romboid, roč. XXXV, 2000, č. 2, s. 22 – 23.

GAVURA, J.: Od toho, čo píše, k tým, čo čítajú (Ivan Kadlečík: Lístoky). In: Rak, 5, 2000, č. 2.

CHUDOBA, A.: Život je krásna veta? (Ivan Kadlečík: Lístoky). In: Literárny týždenník, 13, 2000, č. 5.

LICHNEROVÁ, R.: Cyranovo jabĺčko v Kadlečíkových Lístokoch (Ivan Kadlečík: Lístoky). In: Tvorba T, 10 (19), 2000, č. 1 – 2.

LICHNEROVÁ, R.: Kadlečíkove malé záznamy o súkromí (Ivan Kadlečík: Malé prelúdiá). In: Kultúrny život, 1, 2000, č. 12 – 13.

MATEJOVIČ, Pavel: Prirodzený svet a autobiografické písanie Ivana Kadlečíka. In: Slovenská literatúra, roč. 47, 2000, č. 3, s. 208 – 219.

PETRÍK, Vladimír: Tradičný a moderný (Ivan Kadlečík: Lístoky). In: OS, 2000, č. 2.

SVETOŇ, Ľuboš: Lístoky: i sto kíl (Ivan Kadlečík: Lístoky). In: Knižná revue, roč. X, 12. 4. 2000, č. 8, s. 5.

ZELINSKÝ, Miroslav: Kadlečík, Ivan. Ukážka hesla zo Slovníka slovenských spisovateľov, ktorý pripravuje kolektív autorov pod ved. V. Mikulu. (Rozhľady). In: Slovenská literatúra, roč. 46, 1999, č. 1, s. 54.

ANDRUŠKA, P.: Hĺbková retrospektíva (života a tvorby) (Ivan Kadlečík: Vlani ako dnes). In: Literika, 3, 1998, č. 1.

MIKITOVÁ, Marta: Ivan Kadlečík (Personálna bibliografia). Levice: Tekovská knižnica 1998.

PETRÍK, V.: Duch a predmetnosť u Kadlečíka (Ivan Kadlečík: Vlani ako dnes). In: Romboid, 33, 1998, č. 8.

PETRÍK, V.: Tvoriť sa dá len autobiograficky. In: Tvorba T, 8 (17), 1998, č. 2.

PODLIPNÁ, E.: Taroky s Kadlečíkom. In: Tvorba T, 8 (17), 1998, č. 2.

HABLÁK, A. – KADLEČÍK, I.: Minulosť i budúcnosť sú pozakrývané knihami (Rozhovor). In: Dotyky, 9, 1997, č. 2.

CHROBÁKOVÁ, Stanislava.: Kadlečíkovo vzdorovanie vyslancom ničoty. Ivan Kadlečík: Taroky. (Recenzia). In: Romboid, XXXII, 1997, č. 1, s. 73 – 74.

LICHNEROVÁ, R.: Kľúče k textu sú v texte (Ivan Kadlečík: Taroky). In: Literárny týždenník, 10, 1997, č. 22.

LICHNEROVÁ, R.: O jednej Šovcovej a dvoch Kadlečíkových knihách. In: Tvorba T, 7 (16), 1997, č. 3.

PETRÍK, V.: Ivan Kadlečík: Taroky. In: Tvorba T, 7 (16), 1997, č. 2.

SOUČKOVÁ, M.: Vlani ako dnes (Ivan Kadlečík: Vlani ako dnes). In: Knižná revue, 7, 1997, č. 17.

ŠKOTKA, M.: Karty významov (Ivan Kadlečík: Taroky). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 113, 1997, č. 9.

DAROVEC, P.: Ivan Kadlečík: Hlavolamy. In: Romboid, 31, 1996, č. 5.

MORAVČÍK, Š.: Denník profesionálneho disidentistu (Ivan Kadlečík: Hlavolamy). In: Literárny týždenník, 9, 1996, č. 11.

PETRÍK, V.: Ivan Kadlečík: Hlavolamy. In: Romboid, 31, 1996, č. 5.

KASARDA, M.: Vyše stohlavý drak... (Ivan Kadlečík: Hlavolamy). In: Dotyky, 7, 1995, č. 7 – 8.

MOJÍK, I.: Ivan Mojík číta Ivana Kadlečíka. In: Romboid, 30, 1995, č. 9.

KASARDA, M.: Ivan Kadlečík: Srdce sa volá ň. In: Fragment, 8, 1994, č. 4.

KRŠÁKOVÁ, D.: Ivan Kadlečík: Lunenie. In: Dotyky, 6, 1994, č. 1 – 2.

RUTTKAYOVÁ, I.: Koncert pre jedného spisovateľa (Ivan Kadlečík: Lunenie). In: Literárny týždenník, 7, 1994, č. 17.

BLAŽEK, J.: Rozloha času (Ivan Kadlečík: Rapsódie a miniatúry). In: Fragment, 7, 1993, č. 4.

ČÚZY, L.: Filozofujúca literatúra (Ivan Kadlečík: Epištoly). In: Kultúrny život, 27, 1993, č. 10.

KADLEČÍKOVÁ, I.: Ivan Kadlečík (Personálna bibliografia). In: Slovenská literatúra, 40, 1993, č. 1.

MARUŠIAK, O.: Roztvorenie v slove Ivana Kadlečíka. In: Literárny týždenník, 6, 1993, č. 17.

PATARÁK, J.: Epištola k Ivanovi Kadlečíkovi (Ivan Kadlečík: Epištoly). In: Knižná revue, 3, 1993, č. 2.

URBAN, J.: Ivan Kadlečík: Z rečí v nížinách. In: Knižná revue, 3, 1993, č. 16.

VILIKOVSKÝ, P.: Písanie ako spôsob bytia (Ivan Kadlečík: Rapsódie a miniatúry). In: Romboid, 28, 1993, č. 1.

BŽOCH, A.: Zvuk a téma (Ivan Kadlečík: Rapsódie a miniatúry). In: Slovenské pohľady, 108, 1992, č. 11.

HÓCH, P.: Zvonovo, píšťalin, orechovi, mesiacove (Ivan Kadlečík: Rapsódie a miniatúry). In: Kultúrny život, 26, 1992, č. 50.

MLYNÁRIK, J.: Hľadám presné slová a vety (Ivan Kadlečík: Rapsódie a miniatúry). In: Fragment, 6, 1992, č. 10.

PASTIER, O. – Kadlečík, I.: Ivane, přijď si k nám zahrát Bacha (Rozhovor). In: Fragment, 6, 1992, č. 7.

BŽOCH, A.: Ivan Kadlečík alebo kontinuita kríža (Ivan Kadlečík: Vlastný hororskop, Tváre a oslovenia). In: Slovenské pohľady, 107, 1991, č. 10.

CHMEL, K.: Dr(o)bky, čr(ie)pky, v(ý)ňatky... (Ivan Kadlečík: Vlastný hororskop). In: Fragment K, 5, 1991, č. 5.

CHROBÁKOVÁ, S.: Tristné ametysty Ivana Kadlečíka (Ivan Kadlečík: Vlastný hororskop). In: Slovenské pohľady, 107, 1991, č. 9.

PETRÍK, V.: Človek proti moci (Ivan Kadlečík: Rapsódie a miniatúry). In: Slovenské pohľady, 107, 1991, č. 1.

PETRÍK, V.: Svedectvo a vyznanie (Ivan Kadlečík: Vlastný hororskop). In: Tvorba T, 1 (10), 1991, č. 6.

SOUČKOVÁ, M.: Múdrosť cez oslovenia ... (Ivan Kadlečík: Tváre a oslovenia). In: Literárny týždenník, 4, 1991, č. 46.

SULÍK, I.: Ľudia, roky, udalosti... (Ivan Kadlečík: Vlastný hororskop). In: Literárny týždenník, 4, 1991, č. 46.

VANOVIČ, J.: Kadlečíkove Tváre a oslovenia. In: Tvorba T, 1 (10), 1991, č. 2.

CHUDOBA, A. – KADLEČÍK, I.: Bez ticha niet hudby (Rozhovor). In: Literárny týždenník, 3, 1990, č. 13.