Ivan Kolenič photo 1

Ivan Kolenič

22. 1. 1965
Zvolen
Žáner:
poézia, próza

Výberová bibliografia

CSIBA, Karol: Tri literárne obrazy zmyslového vzrušenia. Poznámky k dielam I. Koleniča, M. Kopcsaya a P. Pišťanka. In: Fraktál, roč. 5, 2022, č. 3, s. 63 – 65.

TURAN, Andrijan: Ivan Kolenič. Rozptylové lúky, In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 137, 2021, č. 9 – 10, s. 150 – 153.

HAJKO, Dalimír: Ivan Kolenič. Rozptylové lúky, In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 137, 2021, č. 9 – 10, s. 145.

GRUPAČ, Marián: Ivan Kolenič. Rozptylové lúky, In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 137, 2021, č. 7 – 8, s. 157 – 158.

ŠPAČEK, Jozef: Ivan Kolenič. Rozptylové lúky, In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 137, 2021, č. 7 – 8, s. 155 – 157.

VOJTUŠOVÁ, Adela: Mentálne lego. (Ivan Kolenič: Rozptylové lúky). Recenzia. In: Rozum, roč. III, marec 2021, č. 2, s. 56 – 57.

ŠAH: Pripomíname si (Ivan Kolenič – 55). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 1, s. 160.

JUHÁSOVÁ, Jana: Medzi schémou a inováciou (Pokus o typológiu žánrových tendencií). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 75.

CSIBA, Karol: Mesto a umenie v súčasnej slovenskej próze. Voľné uvažovanie na tému. In: Fraktál, roč. 1, 2018, č. 2, s. 110 – 111.

SVETOŇ, Ľuboš: Dobré čítanie (Ivan Kolenič: Krajšie ako hriech). In: Knižná revue, roč. XXVI, 26. 5. 2016, č. 5, s. 19.

KENDRA, Milan: Komunikačno-estetický potenciál deformačných postupov v próze Ivana Koleniča Morálne pohodlie. (Nové čítanie). In: Romboid, roč. LI, 2016, č. 6, s. 68 – 75.

POSPÍŠIL, Ivo: Ivan Kolenič: Až do nirvány. (Spoza Moravy. Z češtiny preložil Jaroslav Vlnka). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 1, s.148 – 149.

CSIBA, Karol: "Úryvok" z minuloročnej zostavy próz (tridsať kníh a ešte jeden malý literárny apendix). In: Knižná revue, roč. XXV, 15. 7. 2015, č. 14 – 15, príloha s. 12.

Autor neuved:: Anasoft litera fest 2015. In: Knižná revue, roč. XXV, 6. 5. 2015, č. 9, s. 7.

NAGY, Dado: Nočná mora – marketing. (Literárny seriál, v ktorom známi slovenskí spisovatelia odhaľujú intímne zákulisie svojej tvorby. 9. časť). In: Pravda, roč. XXV, 19. – 20. 9. 2015, č. 216, s. 32 – 35.

MAŠLEJOVÁ, Diana: Pravda skrytá v chľaste. (Recenzia: Až do nirvány) In: Pravda, roč. XXV, 14. 09. 2015.
https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/367389-kniha-tyzdna-pravda-skryta-v-chlaste/

ŠAH: Ivan Kolenič – 50. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 1, s. 160.

NAGY, Dado: Písanie je snaha o dokonalosť s vedomím, že dokonalosť je nemožná. (Literárny seriál, v ktorom známi slovenskí spisovatelia odhaľujú intímne zákulisie svojej tvorby. 8. časť). In: Pravda, roč. XXV, 5. – 6. 9. 2015, č. 205, s. 32 – 35.

NAGY, Dado: Úspechom je aj jedna slušná veta za deň. (Literárny seriál, v ktorom známi slovenskí spisovatelia odhaľujú intímne zákulisie svojej tvorby. 5. časť). In: Pravda, roč. XXV, 8. – 9. 8. 2015, č. 183, s. 32 – 35.

NAGY, Dado: Začnite písať a odštartujete neriadenú strelu. Najznámejší slovenskí spisovatelia odhaľujú intímne zákulisie svojej tvorby (Literárny seriál, 3. časť). In: Pravda, roč. XXV, 18. – 19. 7. 2015, č. 165, s. 32 – 35.

NAGY, Dado: Predbežné varovanie. Najznámejší slovenskí spisovatelia odhaľujú intímne zákulisie svojej tvorby. (Literárny seriál, 2. časť). In: Pravda, roč. XXV, 11. – 12. 7. 2015, č. 159, s. 32 – 35.

NAGY, Dado: Predbežné varovanie. Najznámejší slovenskí spisovatelia odhaľujú intímne zákulisie svojej tvorby. (Literárny seriál, 1. časť). In: Pravda, roč. XXV, 4. – 5. 7. 2015, č. 153, s. 32 – 35.

TURAN, Andrijan: Ivan Kolenič: Až do nirvány. (Recenzie). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130., 2015, č. 2, s. 130 – 133.

SITA: Anasoft litera fest otvorí Milan Adamčiak. In: Pravda, 10. 4. 2015.
http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/351449-anasoft-litera-fest-otvori-milan-adamciak/

MARKOVIČ, Pavol: "Ako nekonečná prázdnota vesmírna". Ivan Kolenič: Až do nirvány. (Recenzia). In: Romboid, roč. L., 2015, č. 3, s. 70 – 74.

ŠPAČEK, Jozef: Slovostroj márnosti Ivana Koleniča. (Recenzia: Až do nirvány) In: Slovo, 24.04. 2015.
http://www.noveslovo.sk/c/Slovostroj_marnosti_Ivana_Kolenica

BILÝ, Peter: Ivan Kolenič dokáže ukryť kľúč pod kvetináč kvetov zla. In: Sme, roč. 23, 3. 2. 2015, č. 27, s. 11.
http://komentare.sme.sk/c/7623909/ivan-kolenic-dokaze-ukryt-kluc-pod-kvetinac-kvetov-zla.html

CSIBA, Karol: Jednoducho z prózy 2013 (30 x 30 x 30). Slovenská próza 2013. In: Knižná revue, roč. XXIV. 9. 7. 2014, č. 14 – 15, príloha s. 13.

KIČURA SOKOLOVÁ, Jana: Ivan Kolenič: Morálne pohodlie (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXIV, 19. 3. 2014, č. 6, s. 4.

MIHALKOVIČ, Boris: Chaos a nezničiteľná túžba po láske. In: Pravda, roč. XXIV, 5. 11. 2014, č. 254, s. 41.
dostupné na: https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/335503-chaos-a-neznicitelna-tuzba-po-laske/

FERKO, Miloš: Ivan Kolenič: Morálne pohodlie. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 5, s. 121 – 123.
vlp: Ivan Kolenič: Morálne pohodlie. In: Pravda, 4. 11. 2014.
http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/304243-ivan-kolenic-moralne-pohodlie/

PASTIER, Oleg: Operatívny rozhovor s Ivanom Koleničom. In: Fragment, roč. XXVII., 2013, č. 1, s. 33 – 35.

ŠRANK, Jaroslav: Poézia nekonformného individualizmu. In: Individualizovaná literatúra – Slovenská poézia konca 20. a začiatku 21. storočia. Bratislava: Cathedra, 2013, s. 175 – 179, 205 – 215.

GAVURA, Ján: Ivan Kolenič. In: Päť x Päť. Antológia súčasnej slovenskej poézie. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2012, s. 9 – 11.

TURAN, Andrijan: Portrét prenikavej prítomnosti. Ivan Kolenič: Zuzana povedala. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 124, 2008, č. 6, s. 128 – 131.

VLNKA, Jaroslav: Postava outsidera v Koleničovej tvorbe 90. rokov. In: Slovenské pohľady,  roč. IV. + 124, 2008, č. 3, s. 25 – 30.

CHROBÁKOVÁ, Stanislava: Ivan Kolenič: Prinesené búrkou. In: Chmel, R. a kol. Slovník diel slovenskej literatúry 20. storočia. Bratislava: Kalligram, Ústav slovenskej literatúry SAV, 2006, s. 189 -190.

HOCHEL, I. – ČÚZY, L.:, KÁKOŠOVÁ, Z.: Slovenská literatúra po roku 1989. Bratislava: LIC 2007.

MARČOK, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC, 2006.

ŽUCHOVÁ, Svetlana: Padanie do mäkkého. (Recenzia: Nožnice) In: Slovo, 8. 2. 2006.
http://www.noveslovo.sk/node/17463

MIKULA, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005.

TURAN, Andy (v Slovenských pohľadoch 3/2005): Prémia Literárneho fondu za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu 2003. Ivan Kolenič: Putovný blázninec. In: Knižná revue, roč. XV, 3. 8. 2005, č. 16 – 17, s. VII.

TURAN, Andy: Ivan Kolenič: Ako z cigariet dym. (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 6, s. 113.

MORAVČÍK, Štefan – KOLENIČ, Ivan: U teba aj tŕň je ruža alebo Láska ako z cigariet dym (Štefan Moravčík láme pýchu Ivana Koleniča. Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XV, 13. 4. 2005, č. 8, s. 12.

MORAVČÍK, Štefan: Ivan Kolenič: DAJ ZBOHOM BÁSNENIU. (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 4, s. 122.

ŠIKULA, Bystrík: Kľúč k vražde. Bohuš Bodacz: Polnočná žena. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 2, s. 111 – 115.

LENČO, Ján: Znovu časom priviate. Bohuš Bodacz: Polnočná žena. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 2, s. 108 – 111.

TURAN, Andy: Citlivý citový cestopis. Ivan Kolenič: Putovný blázinec. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 2, s. 107 – 108.

GRUPAČ, Marián: Sladké hry na výslní. Po čítaní poézie Ivana Koleniča. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 3, s. 58 – 65.

HALVONÍK, Alexander: Ivan Kolenič: Daj zbohom básneniu (Recenzia). In: Premeny. Slovenská próza na rozhraní storočí. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2004, s. 168 – 169.

HALVONÍK, Alexander: Ivan Kolenič: Ako z cigariet dym (Recenzia). In: Premeny. Slovenská próza na rozhraní storočí. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2004, s. 167 – 168.

ŠRANK, Jaroslav: Rukopis nechaný vo vani. IV. (Problémy mladšej poézie, problémy s mladšou poéziou 20. storočia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 6, s. 63 – 82.

HALVONÍK, Alexander: Ivan Kolenič: Daj zbohom básneniu (Náš tip). In: Knižná revue, roč. XIV, 17. 3. 2004, č. 6, s. 1.

MATEJOV, Radoslav: Ceny Slovenských pohľadov za rok 2003. In: Knižná revue, roč. XIV, 7. 1. 2004, č. 1, s. 3.

MITKA, Marek: Z boku ženy, nie z jej lona. Ivan Kolenič: Daj zbohom básneniu. (Recenzia). (Recenzia). In: Rak, roč. IX., 2004, č. 3, s. 42 – 43.

PÁCALOVÁ, J.: Krčmová reč(enzia) (I. Kolenič: Daj zbohom básneniu). In: Slovo, 6, 2004, č. 16.

MATEJOV, Radoslav: Pre sympatizujúcich potápačov (Ivan Kolenič: Na výslní). In: Knižná revue, roč. XIII, 10. 12.  2003, č. 25 – 26, s. 5.

-red.-: Ceny Slovenskýkch pohľadov za rok 1999 (próza)

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. Bratislava – Martin: Vydavateľstvo SSS a SNK 2001.

-red-: Ceny Slovenských pohľadov za rok 2000. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 1, s. 158 – 159.

BARBORÍK, Vladimír: Bez úsmevu – stačilo. Ivan Kolenič: Jeden úsmev stačí. In: Rak, roč. IV., 1999, č. 4, s. 91 – 93.

BODACZ, B.: Univerzálna žena rozkoše (I. Kolenič: Jeden úsmev stačí). In: Literárny týždenník, 12, 1999, č. 30.

GAJDOŠ, Martin: Príťažlivosť polarizácie (I. Kolenič: Jeden úsmev stačí). In: Knižná revue, IX, 14. 9. 1999, č. 19, s. 5.

GRUPAČ, M.: „Koleničova Opička“ (I. Kolenič: Jeden úsmev stačí). In: Dotyky, 11, 1999, č. 8.

CHROBÁKOVÁ, S.: Rómeo a Júlia podľa Koleniča? (I. Kolenič: Jeden úsmev stačí). In: Os, 1999, č. 10.

LITVÁK, J. – TURAN, A.: Spiaci v jantári. In: Literika, 4, 1999, č. 3.

MACSOVSZKY, P.: Ivan Kolenič: Jeden úsmev stačí. In: Romboid, 34, 1999, č. 8.

MICHÁLEK, M.: Zápisky z labyrintu sŕdc (I. Kolenič: Jeden úsmev stačí). In: Slovo, 1, 1999, č. 25.

VLNKA, J.: Úskalia deštrukcie, lásky stroskotancov (I. Kolenič: Jeden úsmev stačí). In: Literika, 4, 1999, č. 4.

DANKO, M.: Zamatový súmrak cnosti (I. Kolenič: Ako z cigariet dym). In: Dotyky, 9, 1997, č. 1.

DAROVEC, P.: Význam ornamentu (I. Kolenič: Ako z cigariet dym). In: Dotyky, 9, 1997, č. 1.

GAVURA, J.: Hra na falošnú úprimnosť (I. Kolenič: Nespíš a nežne zapieraš). In: Literárny týdenník, 10, 1997, č. 44.

GLOCKO, P., ml.: Láska z podsvetia (I. Kolenič: Ako z cigariet dym). In: Literárny týždenník, 10, 1997, č. 11.

HABLÁK, A.: Ivan, kráľ inverzný... (I. Kolenič: Ako z cigariet dym). In: Dotyky, 9, 1997, č. 1.

HAJNÝ, A.: Pipuchonder ... (I. Kolenič: Ako z cigariet dym). In: Dotyky, 9, 1997, č. 1.

HALVONÍK, A.: Ivan Kolenič: Ako z cigariet dym. In: Knižná revue, 7, 1997, č. 11.

KRŠÁKOVÁ, D.: Zo zabudnutia do zabudnutia (I. Kolenič: Ako z cigariet dym, Nespíš a nežne zapieraš). In: Romboid, 32, 1997, č. 8.

MATEJOV, R.: Somatický hrdina (I. Kolenič: Nespíš a nežne zapieraš). In: Slovenské pohľady, 4 + 113, 1997, č. 12.

TURAN, A.: Krídla dymu, lietajúci koberec fantázie (I. Kolenič: Ako z cigariet dym). In: Literika, 2, 1997, č. 1 – 2.

TURAN, A.: Prekliaty lunapark lásky (I. Kolenič: Nespíš a nežne zapieraš). In: Literárny týždenník, 10, 1997, č. 44.

VLNKA, J.: Posun z nadiru tvorby (I. Kolenič: Ako z cigariet dym). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 113, 1997, č. 3.

TURAN, A.: Čo našepkali víly (I. Kolenič: Ako z cigariet dym). In: Pravda, zv. 6, 26. 11. 1996.

BANČEJ, M.: Zbytočné otvorenie šuplíkov (I. Kolenič: Porušenie raja). In: Pravda, zv. 4 (75), 25. 1. 1994.

BANČEJ, M.: Keď nie je čo porušovať (I. Kolenič: Porušenie raja). In: Dotyky, 6, 1994, č. 1 – 2.

BARBORÍK, V.: Prózy snaživého rebela (I. Kolenič: Porušenie raja). In: Dotyky, 6, 1994, č. 1 – 2.

BOKNÍKOVÁ, A.: Mystik nad časom – mystik tohto času. In: Dotyky, 6, 1994, č. 10.

BOKNÍKOVÁ, A.: Ivan Kolenič: Slasti anarchie. In: Dotyky, 6, 1994, č. 3 – 4.

DAROVEC, P.: Nezničiteľný, neodolateľný, nezmieriteľný (I. Kolenič: Porušenie raja). In: Dotyky, 6, 1994, č. 1 – 2.

OTČENÁŠ, I.: Nevzrušivé porušenie (I. Kolenič: Porušenie raja). In: Knižná revue, 4, 1994, č. 3.

SULÍK, I.: Veľa kriku, málo radosti (I. Kolenič: Porušenie raja). In: Literárny týždenník, 7, 1994, č. 26.

ŠPAČEK, J.: Vyprázdnený raj (I. Kolenič: Porušenie raja). In: Romboid, 29, 1994, č. 5.

TAZBERÍK, J.: Obrana erotikou (I. Kolenič: Korienky neviditeľnosti). In: Pravda, zv. 4 (75), 23. 9. 1994.

TAZBERÍK, J.: Možnosti poézie (I. Kolenič: Korienky neviditeľnosti). In: Knižná revue, 4, 1994, č. 24.

ULIČNÝ, P.: Začnem tak trochu morbídne... (I. Kolenič: Porušenie raja). In: Dotyky, 6, 1994, č. 1 – 2.

BÁTOROVÁ, M.: Nekrižujte Krista, netetujte Máriu (I. Kolenič: Mlčať). In: Romboid, 28, 1993, č. 2.

MACSOVSZKY, P.: Oči mi kole nič (I. Kolenič: Slasti anarchie). In: Romboid, 28, 1993, č. 8.

PUCHALA, V.: Trocha Heviho poézie... (I. Kolenič: Slasti anarchie). In: Knižná revue, 3, 1993, č. 11.

BARBORÍK, V.: Priveľa slov na mlčanie (I. Kolenič: Mlčať). In: Literárny týždenník, 5, 1992, č. 43.

HALVONÍK, A.: Odklínanie besov (I. Kolenič: Mlčať). In: Knižná revue, 2, 1992, č. 17.

HALVONÍK, A.: Výrečnosť mlčania (I. Kolenič: Mlčať). In: Pravda, zv. 2 (73), 4. 8. 1992.

CHROBÁKOVÁ, S.: „Nejaká iná sloboda“ (I. Kolenič: Pôvabné hry aristokracie). In: Slovenské pohľady, 108, 1992, č. 1.

KASARDA, M.: Nič nehovoriť (I. Kolenič: Mlčať). In: Kultúrny život, 26, 1992, č. 40.

MOJÍK, I.: Keď Mlčať neznamená mlčať (I. Kolenič: Mlčať). In: Večerník, zv. 37, 26. 8. 1992.

PAŠTÉKOVÁ, J.: Rozhnevaný Ivan Kolenič (I. Kolenič: Mlčať). In: Slovenské pohľady, 108, 1992, č. 12.

ŠIMULČÍKOVÁ,  J.: Morbídny príbeh citlivého človeka (I. Kolenič: Mlčať). In: Práca, zv. 47, 12. 11. 1992.

ZELINSKÝ, M.: Trápení s Koleničem (I. Kolenič: Pôvabné hry aristokracie). In: Romboid, 27, 1992, č. 4.

KOLENIČ, Ivan: Pôvabné hry aristokracie. In: Knižná revue, 1, 1991, č. 1.

JANÍK, P.: Hlučná dohoda. (I. Kolenič: Rock and Roll). In: Romboid, 26, 1991, č. 3.

BANČEJ, M.: List ako recenzia čiže malé analytické blúznenie v próze (I. Kolenič: Rock and Roll). In: Dotyky, 2, 1990, č. 8.

GOMBA, C.: Harlekýnska maska neslobodného (I. Kolenič: Rock and Roll). In: Literárny týdenník, 3, 1990, č. 46.

KASARDA, M.: Plyn až na podlahu (I. Kolenič: Rock and Roll). In: Slovenské pohľady, 106, 1990, č. 9.

MIHALKOVIČ, M.: Dolaďte si ušné bubienky! (I. Kolenič: Rock and Roll). In: Kultúrny život, 24, 1990, č. 17.

MOJÍK, I.: Básne v rock and rollovom rytme (I. Kolenič: Rock and Roll). In: Večerník, 35, 19. 6. 1990.

TURAN, J.: Moderné dantovské Peklo (I. Kolenič: Rock and Roll). In: Smena, 43, 9. 7. 1990.

ŽIAK, M.: Poznámky k čítaniu mladej poézie 80. rokov. In: Romboid, 24, 1989, č. 11.

Legitímnosť zážitku. Z kritickej diskusie o zbierke Ivana Koleniča Prinesené búrkou. In: Romboid, 23, 1988, č. 5.

HERKO, M.: Sľubný debut (I. Kolenič: Prinesené búrkou). In: Nové slovo, 28, 1986, č. 22.

CHROBÁKOVÁ, S.: Ako som čítala Koleniča (I. Kolenič: Prinesené búrkou). In: Smena, zv. 39, 28. 6. 1986.

PODRACKÁ, D.: Autentická poézia (I. Kolenič: Prinesené búrkou). In: Romboid, 21, 1986, č. 10.

URBAN, J.: Prinesené fantáziou (I. Kolenič: Prinesené búrkou). In: Večerník, zv. 31, 30. 5. 1986.