Ján Brezina

1. 1. 1917
Východná
—  4. 8. 1997
Bratislava
Pseudonym:
Mirko Breza, Zina B.
Žáner:
literárna veda, poézia, próza
Ján BREZINA r. 1929 – 37 študoval na gymnáziu v Liptovskom Mikuláši, 1937 – 41 slovenčinu a francúzštinu na Filozofickej fakulte UK, resp. Slov. univerzity v Bratislave. Po štúdiách pôsobil najprv ako úradník, 1943 – 46 vedecký pracovník Literárnovedného ústavu SAVU v Bratislave, od 1946 v Matici slov. v Martine, kde bol r. 1952 – 54 aj šéfredaktorom vydavateľstva, od 1954 vedecký pracovník Ústavu slov. literatúry SAV (1970 – 73 jeho riaditeľ). Básnik, literárny historik a teoretik i prekladateľ. Do literatúry vstúpil ako člen skupiny slov.… Čítať ďalej