Július Lenko photo 2
Foto © Anton Šmotlák (1964)

Július Lenko

10. 12. 1914
Hybe
—  18. 1. 2000
Bratislava
Pseudonym:
Daniel Jozef, Elo Strmina, J. Oknel, Valaský
Žáner:
poézia, prekladateľská činnosť
Július LENKO v r. 1927 – 35 študoval na gymnáziu v Liptovskom Mikuláši, 1935 na Lekárskej fakulte, odkiaľ prestúpil na Filozofickú fakultu Slov. univerzity v Bratislave, kde študoval slovenčinu a nemčinu. Po štúdiách pôsobil r. 1939 – 42 ako učiteľ na obchodnej akadémii v Humennom, 1942 – 45 na ev. kolégiu v Prešove, 1945 – 57 na gymnáziu v Liptovskom Mikuláši, 1957 – 60 bol pracovníkom Povereníctva školstva a kultúry, 1960 – 77 redaktorom vydavateľstva Tatran v Bratislave, kde žil od 1977 na dôchodku. Knižne debutoval básnickou zbierkou V nás a… Čítať ďalej