Foto © Peter Procházka

Ján Dekan

6. 2. 1919
Šahy
—  21. 8. 2007
Bratislava
Žáner:
literatúra faktu, odborná literatúra, iné
R. 1929 – 37 študoval na reálnom gymnáziu v Šahách, 1938 – 43 na Filozofickej fakulte UK, resp. Slov. univerzity v Bratislave. Po základnej vojenskej službe pracoval r. 1946 – 48 ako redaktor v Historickom ústave SAVU, 1948 – 51 riaditeľ Historického ústavu Matice slov. v Martine, od 1951 vedúci Katedry archeológie a dejín umenia a neskôr dekan Filozofickej fakulty UK, 1964 – 73 riaditeľ Archeologického ústavu SAV, 1973 – 86 riaditeľ Umenovedného ústavu SAV v Bratislave. Vo vedeckom výskume sa sústredil na archeologické bádanie najstarších dejín… Čítať ďalej