Ján Findra

25. 3. 1934
Málinec
—  6. 5. 2019
Žáner:
literárna veda, odborná literatúra

Výberová bibliografia

BORGUĽOVÁ, Jana: Za Jánom Findrom. In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 22. 5. 2019, č. 19 – 20, s. 2.

ŠAH: Pripomíname si (Ján Findra – 85). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 3, s. 158.

PATRÁŠ, Vladimír: Jazyk ako hodnota (Ján Findra: Jazyková komunikácia a kultúra vyjadrovania). In: Knižná revue, roč.: XXIV, 5. 2. 2014, č. 3, s. 8.

ŠAH: Pripomíname si (Ján Findra – 80). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 3, s. 158 – 159.

ŠAH: Pripomíname si (Ján Findra – 75). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 125, 2009, č. 3, s. 156 – 157.

PATRÁŠ, Vladimír: Ján Findra: Základné míľniky na ceste za univerzitou. In: Knižná revue, roč. XVIII, 2. 7. 2008, č. 14 – 15, s. 11.

NEMCOVÁ, Emília: Problematika štylistiky nanovo (Ján Findra: Štylistika slovenčiny). In: Knižná revue, roč. XV, 5. 1. 2005, č. 1, s. 3.