Foto © Peter Procházka

Ján Kačala

8. 4. 1937
Dobšiná
Žáner:
odborná literatúra
Ján Kačala študoval slovenčinu na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave v rokoch 1954 – 1958. Po štúdiách pôsobil v rokoch 1958 – 1963 ako stredoškolský profesor v Pezinku, od 1963 ako odborný a neskôr vedecký pracovník Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra v Bratislave, a v rokoch 1981 – 1991 ako jeho riaditeľ. Hlavnou oblasťou jeho tvorivej práce bol výskum slovenského jazyka, v ktorom sa sústredil najmä na súčasnú spisovnú slovenčinu, na teóriu a dejiny spisovného jazyka a jazykovú kultúru. Popri početných štúdiách a príspevkoch v… Čítať ďalej