Ján Ondruš photo 1

Ján Ondruš

11. 3. 1932
Nová Vieska
—  7. 11. 2000
Stupava
Pseudonym:
Ján Bábik
Žáner:
poézia, pre deti a mládež, próza, iné

Výberová bibliografia

RUNNOVÁ, Karolína: Ján Ondruš je stále s nami. In: Knižná revue, roč. XXXII, č. 3, 2022, s. 17.

KOLEKTÍV: Vstúpil do vlastnej šľapaje (Diskusia o básnikovi Jánovi Ondrušovi. In: Romboid, roč. LVI, 2021, č. 1, s. 10 – 45.

MARKOVIČ, Erik: Ako sa stratil a našiel rukopis Jána Ondruša Kreslím koňo koňaté. In: Vertigo, 2020, č. 2, s. 10 – 14.

MARKOVIČ, Erik: Príbeh stratenia, nájdenia a vydávania zbierky Jána Ondruša Kreslím koňo koňaté (I). In: Romboid, roč. LV, 2020, č. 3, s. 37 – 41.

DIMOVA, Irena: Poézia ako útek do jazyka. Na príklade básní Jána Ondruša a Alexandra Vutimského. In: Slovenská literatúra, roč. 67, 2020, č. 1, s. 58 – 73.

ŠRANK, Jaroslav: Mojich desať (Ján Ondruš: Vlas). In: Fraktál, roč. 2, 2019, č. 4, s. 53 – 54.

MATEJOV, Fedor: Dve verzie básne J. Ondruša Klobúk vína (časopisecká a knižne debutová) ako priesečník poetík. In: Slovenská literatúra, roč. 66, 2019, č. 2, s. 129 – 139.

JUHÁSOVÁ, Jana: Od vecnosti v básni k nadtextovej alegórii (Malé nehody vo veľkom tanci smrti). In: Fraktál, roč. 2, 2019, č. 1, s. 124 – 129.

JUHÁSOVÁ, Jana: Medzi schémou a inováciou (Pokus o typológiu žánrových tendencií). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 76.

Autor neuved.: Ruka do ohňa: kniha: Ján Ondruš: Básnické dielo. In: Dotyky, roč. XXX, 2018, č. 6, s. 74.

RÁCOVÁ, Veronika: Spracovanie edičných komentárov a vysvetliviek vo vybraných zväzkoch edície Knižnica slovenskej literatúry. In: Slovenská literatúra, roč. 65, 2018, č. 4, s. 307 – 312.

NAVRÁTIL, Martin: Aktuálne otázky slovenskej textológie: Textologický diskurz na Slovensku. In: Slovenská literatúra, roč. 65, 2018, č. 4, s. 298 – 299.

RÉDEY, Zoltán: I. Prípad autoriuzovaného súborného básnického diela Jána Ondruša (Slovenská poézia 20. storočia v reedíciách ako textologický problém). In: Litikon, roč. 2, 2017, č. 1, s. 13 – 27.

MATEJOV, Fedor: K aspsektom poetiky kľúčového textu 60. rokov – Šialený mesiac J. Ondruša. (Štúdie). In: Slovenská literatúra, roč. 64, 2017, č. 3, s. 208 – 227.

GRZNÁROVÁ, Iveta: Napísal Husákovi. A skončil v ústave. Básnik Ján Ondruš. (Pohnuté osudy). In: Hospodárske noviny, príloha Magazín, roč. 2, 2016, č. 20, s. 36 –39.

HOCHEL, Igor: Ondrušova prvotina v novom vydaní. Ján Ondruš: Šialený mesiac. (Recenzia). In: Romboid, roč. 50, 2015, č. 9 ˜– 10, s. 1119 – 121.

HOSTOVÁ, Ivana: A všetko vtáctvo sa nasýtilo ich tiel (Slovenská nedebutová poézia 2013). In: Knižná revue, roč. XXIV. 9. 7. 2014, č. 14 – 15, príloha s. 5.

DEBNÁR, Marek: Dejiny, presahy a konfrontácie (Slovenská literárna veda 2011). In: Knižná revue, roč. XXII, 11. 7. 2012, č. 14/15, príl. s. 31.

-mf-: Prehĺtanie zmyslu (spomienkové stretnutie). In: Knižná revue, roč. XXII, 18. 4. 2012, č. 8, s. 2.

RÉDEY, Zoltán: Veľa zbierok – málo poézie (Slovenská poézia 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XIII.

KOVALČÍK, Vlastimil: Po zlomovom čase. Glosy k opätovnému čítaniu poézie Jána Ondruša. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 124, 2008, č. 3, s. 37 – 65.

ŠVANTNER, Ján: Poézia je vždy o krok vpredu. (Nad básnickým dielom Jána Ondruša). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 124, 2008, č. 2, s. 7 – 30.

FERKO, MIlan: AD: Ľubomír FELDEK – Ako sa klame o Jánovi Ondrušovi SP 6/2003. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 7 – 8, s. 301– 273.

FELDEK, Ľubomír: Ako sa klame o Jánovi Ondrušovi. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 6, s. 12 – 17.

BALCERZAN, Edward: S dlaňou v ohni (2002).

LYČKA, Petr: Několik poznámek  k proměnám poetiky Jána Ondruše. In: Slovenská literatúra, roč. 49, 2002, č. 5, s. 417 – 419.

MORAVČÍK, Štefan: Ľútoriadky za Jánom Ondrušom. (Zápisník). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 1, s. 122 – 123.

HEVEŠIOVÁ, Jana – FELDEK, Ľubomír: Jeho básnický mikroskop nás fascinovl (S Ľubomírom Feldekom o Jánovi Ondrušovi). In. Knižná revue, roč. XI, 7. 3. 2001, č. 5, s. 12.

REPKOVÁ, Angela: Ja v centre poézie Jána Ondruša. (Preložil Jozef Zelizňák). In: Romboid, roč. XXXV, 2000, č. 3, s. 55 – 59.

LITVÁK, J.: Za Jánom Ondrušom, samozrejme... In: Kultúrny život, 2000, č. 8.

ČIČMANEC, Ivan: Človek uprostred vykoľajeného sveta. In: Slovenské pohľady, roč. V. + 115, 1999, č. 12, s. 136 – 139.

OZ STUDŇA: Ondruš na Nobelovu cenu? In: Slovenské pohľady, roč. V. + 115, 1999, č. 12, s. 136.

HAJKO, Dalimír: Krkolomné kolotoče poézie II. 2. Roky nádeje, roky poézie. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 2, s. 85 – 101.

GAVURA, Ján: Absolútny, porezolútny, posekolútny. Krížu je človek ľahký. Zborník statí k 65. narodeninám básnika Jána Ondruša. In: Romboid, roč. XXXIII, 1998, č. 3, s. 75 – 77.

MATEJOV, F.: Šialený mesiac – jeho kontexty a významové utváranie. In: Slovenská literatúra, 1997, č. 1 – 2.

BOKNÍKOVÁ, Andrea: Ondrušov svet v jazyku. In: Rak, roč. II., 1997, č. 3/4, s. 52 – 56.

ZAMBOR, Ján: Poézia úšľabkov, najmä bolestných. In: Rak, roč. II., 1997, č. 3/4, s. 48 –  51.

RÉDEY, Zoltán: Ondruš vo vlastnej šťave. In: Rak, roč. II., 1997, č. 3/4, s. 40 – 48.

PODRACKÁ, Dana: Ondrušovská koža jazyka. In: Rak, roč. II., 1997, č. 3/4, s. 38 – 39.

HEVIER, Daniel: Ján Ondruš a jeho nová kniha Ovca vo vlčej koži. In: Rak, roč. II., 1997, č. 3/4, s. 38.

HEVIER, Daniel: Nájdený atlas Jána Ondruša. In: Ondruš, J.: Ovca vo vlčej koži. Bratislava 1997.

Krížu je človek ľahký (Zborník). Bratislava 1997.

ZELINSKÝ, Miroslav: Ondrušovo čtení Ondrurše (Petrovi Darovcovi a Vladovi Barboríkovi). In: Romboid, roč. XXXII, 1997, č. 5 – 6, s. 112 – 116.

ZBRUŽ, Kamil: Môj tip – Ján Ondruš: Prehĺtanie vlasu. In: Knižná revue, roč. VI, 9. 10. 1996, č. 20, s. 1.

MIHALKOVIČ, J.: Niekoľko myšlienok o Ondrušovej poézii. In: Slovenské pohľady, 1983, č. 2.

STRÁŽAY, Š: Doslov. In: Ondruš, J.: Pamäť. Bratislava 1982.

HARPÁŇ, M.: Priestory imaginácie. Nový Sad 1974.

POPOVIČ, A.: Psychoanalytická motivácia literárneho textu. In: O interpretácii literárneho textu 2. 1970.

WINCZER, P.: Ján Ondruš: Studňa. In: O interpretácii umeleckého textu 1. 1968.