Ján Rozner photo 1

Ján Rozner

4. 12. 1922
Bratislava
—  25. 9. 2006
Mníchov (Nemecko)
Žáner:
literárna veda, literatúra faktu, próza

Výberová bibliografia

NÁDASKAY, Viliam: Koncepcie proletárskej literatúry a socialistického realizmu v medzivojnovom období. In: Slovenská literatúra, roč. 66, 2019, č. 6, s. 483.

CSIBA, Karol: Zvýrazňovanie autobiograického písania. In: Fraktál, roč. 2, 2019, č. 4, s. 79.

MITKOVÁ, Natália: Dokument doby a osobného smútku. K autorskej stratégii Jána Roznera v diele "Sedem dní do pohrebu" (štúdia). In: Fraktál, roč. 1, 2018, č. 3, s. 120 – 125.

HEVIER, Daniel, ml.: Plachý ironik sa ukryl pred celým svetom (Kritik, prozaik a teoretik Ján Rozner). In: Hospodárske noviny – príl. Magazín, roč. 3, 24. 11. 2017, č. 44, s. 28 – 31.

PASSIA, Radoslav: Prózy Jána Roznera a Bratislava (spisovateľ – autobiografia – mesto). (PASSIA, R.: Works of Prose by Ján Rozner and Bratislava (The Writer – the Autobiography – the Town). SLOVENSKÁ LITERATÚRA 64, No. 2, p. 104 – 117). In: Slovenská literatúra, roč. 64, 2017, č. 2, s. 104 – 117.

APFEL, Viliam: Ján Rozner: Výlet na Devín (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 3, s. 120 – 121.

TARANENKOVÁ, Ivana: K autoportrétu literárneho kritika v premenách doby: literárny kritik Ján Rozner v rokoch 1954 – 1963. In: Slovenská literatúra, roč. 60, 2013, č. 3, s. 233 – 243.

SZABÓ, Ivan: Spomienky, história, osobnosti... (Slovenská literatúra faktu 2011). In: Knižná revue, roč. XXII, 11. 7. 2012, č. 14/15, príl. s. 34.

KALNÝ, Slavo: Duchaplne, trpkasto (Ján Rozner: Výlet na Devín). In: Knižná revue, roč. XXII, 25. 1. 2012, č. 2, s. 21.

BARBORÍK, Vladimír: Necelý život: poznámky k celku Roznerovho memoárového diela: Pri vydaní knihy Jána Roznera Výlet na Devín. In: Romboid, roč. 47, 2012, č. 3, s. 60 – 62.

APFEL, Viliam: Ján Rozner /Sedem dní do pohrebu (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 127, 2012, č. 5, s. 110 – 111.

BOSZORÁD, Martin: Rozpomienky na margo... (Ján Rozner: Sedem dní do pohrebu). Recenzia. In: Rak, roč. XVI, 2011, č. 7, s. 46 – 47.

PETRÍK, V.: Ján Rozner po tretíkrát. In: Rozner, J.: Výlet na Devín. Bratislava : Marenčin PT, 2011.

SZENTESIOVÁ, Lenka: Ján Rozner: Noc po fronte. In: Knižná revue, roč. XX, 4. 8. 2010, č. 16 – 17, s. 1.

SZABÓ, Ivan: Literatúra faktu žije aj bez regálov (Slovenská literatúra faktu 2009). In: Knižná revue – peíloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15. s. XXXIV.

HALVONÍK, Alexander: Preberanie v kvantite (Slovenská próza 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. III – IV.

STANKOVÁ, Mária: Posledných sedem dní. Ján Rozner: Sedem dní do pohrebu. In: Tvorba, roč. XX. (XXIX.), 2010, č. 1, s. 41 – 42.

ČELKO, Vojtech: Ján Rozner: Sedem dní do pohrebu. In: Tvorba, roč. XX. (XXIX.), 2010, č. 1, s. 40 – 41.

BINDZÁR, Juraj: Rozhľadna – Ján Rozner: Sedem dní do pohrebu. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 126, 2010, č. 2, s. 108 – 110.

ČELKO, V.: Ján Rozner: Sedem dní do pohrebu. In: Tvorba, roč. XX. (XXIX.), 2010, č. 1, s. 40 – 41.

ČERTÍK, J.: Protireč(n)enie. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 126, 2010, č. 6, s. 147 –154.

ČERTÍK, J.: Protireč(n)enie: Rozner (dokončenie). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 126, 2010, č. 7 – 8, s. 309 – 313.

ČOMAJ, J.: Ján Rozner: Sedem dní do pohrebu. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 126, 2010, č. 1, s. 135 – 137.

ČOMAJ, J.: Pamäti ako obraz jednej doby. In: Literárny (dvoj)týždenník, roč. XXIII, 2010, č. 33 – 34, s. 11.

KRET, A.: Sedem dní do precitnutia. In: Literárny (dvoj)týždenník, roč. XXIII, 2010, č. 5 – 6, s. 2.

KUCBELOVÁ, K.: Spomienky z eldoráda zatuchnutosti. In: Romboid, roč. XLV, 2010, č. 7, s. 12 – 17.

KUPKOVÁ, I.: Kto sa (ne)bojí Zory Jesenskej? Nad dvoma knihami o Z. J. In: Romboid, roč. XLV, 2010, č. 7, s. 47 – 55.

PASSIA, R.: Suverénne o meste, bezradne o dejinách. In: Romboid, roč. XLV, 2010, č. 7, s. 12 – 17.

PETRÍK, V.: Dejiny a ľudský osud v nich. In: Rozner, J.: Noc po fronte. Bratislava : Marenčin PT, 2010.

RUTTKAYOVÁ, I.: Sedem dní, ktoré vami navždy otrasú. In: Romboid, roč. XLV, 2010, č. 1, s. 72 – 74.

STANKOVÁ, M.: Ako láska hory preniesla. In: Dotyky, roč. XXII, 2010, č. 1, s. 62 – 63.

STANKOVÁ, M.: Posledných sedem dní. In: Tvorba, roč. XX. (XXIX.), 2010, č. 1, s. 41 – 42.

SZENTESIOVÁ, L.: Ján Rozner: Noc po fronte. In: Knižná revue, roč. XX, 2010, č. 16 – 17, s. 1.

ŠTRASSER, J.: Bol to diabolsky dobrý spisovateľ: z pozostalosti kritika a publicistu Jána Roznera vyšla už druhá pozoruhodná kniha. In: Sme, roč. 18,15. 7. 2010, č. 161.

THURZO, I.: Svedectvo o čase a mieste. In: Literárny (dvoj)týždenník, roč. XXIII, 2010, č. 1 – 2, s. 12.

BALÁŽ, Anton: Ján Rozner: Sedem dní do pohrebu. In: Knižná revue, roč. XIX, 30. 9. 2009, č. 20,  s. 1.

FÖLDVÁRI, K.: Sám proti času. In: Sme, roč. 17, č. 22.9.2009.

PETRÍK, V.: Smrť evokujúca život. In: Rozner, J.: Sedem dní do pohrebu. Bratislava : Marenčin PT, 2009.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin : LIC a SNK, 2008.

LAJCHA, L.: Dramaturgické obzory Jána Roznera. In: Slovenské divadlo, roč. 51, , 2003, č. 1 – 2, s. 84 – 94.

MACEK, V.: Inšpirácie z archívu. In: Dialóg, roč. 2, 1990, č. 3, s. 2.

PEŤKO, V.: Modernista, pseudomodernista, skutočnosť. O otázkach literárnej kritiky a teórie 60. rokov, kritika náhľadov J. Roznera. In: Slovenské pohľady, roč. 93, 1977, č. 1, s. 19 – 36.