Janko Jesenský photo 1

Janko Jesenský

30. 12. 1874
Martin
—  27. 12. 1945
Bratislava
Žáner:
literárna veda, poézia, próza

Napísali o autorovi

Keď sa v mladom veku lyricky vyspovedal zo svojich osobných citových poryvov... stal sa kritikom spoločnosti a nakoniec najsilnejším básnikom politickej satiry. Nemal rád filozofovanie v poézii, nevedel snívať ani o minulosti, ani o budúcnosti. Každá jeho kniha vyvrela z osobného vyrovnávania sa so životom, so spoločenskými a politickými udalosťami.

Milan Pišút

Mal záľubu v uhladenosti verša, vo výstižných, kde-tu sarkastických pointách, ale čo do obsahu v poézii jeho bolo práve to, čo u Vajanského niet. Erotika temer vonkoncom mladá, horúca, ale málokde sentimentálna, skorej laškovná a koketná. Nie "bledá luna", ale elektrická lampa, nie "šíre pole", ale parket, nie "vôňa rezedy", ale parfum, nie "chladná drahá rúčka", ale šteklivé lokne koketnej hlávky – toto je jeho svet...

Štefan Krčméry

Hovorili sme, že v Jesenskom je neobyčajne vyvinutý zmysel pre životnú rovnováhu, že ho provokujú nedôslednosti a rozpory v ľudskom i spoločenskom bytí. A v povojnovom slovenskom svete rozporov našiel celú záplavu. Obnažuje ich. Na jednej strane pateticky sa reční o demokracii, no v praxi ona má priepastné štrbiny. Verejne sa vyznávajú heslá o sociálnej rovnosti, ale v skutočnosti sa nikto nespráva podľa týchto zásad. A v celom verejnom a súkromnom živote je samá faloš, pretvárka, gestá, Jesenský ich demaskuje, ľudia, čo pred verejnosťou vystupujú v póze veľkých dejateľov, sú v skutočnosti malí a prízemní, rovnako je to aj s ideami a inštitúciami. Takto Demokrati stávajú sa satirikovým a ironikovým zrkadlom, v ktorom sa odzrkadľuje podoba skutočností, skutočností detronizovaných z falošnej výšky, predstavených v polohách, v ktorých prirodzenosť a pravda demaskuje každý teatrálny postoj a inú masku. Umelecký a najmä sociálny dosah tejto práce zvyšujú fakty, že zachytené sú v nej udalosti skutočné, postavy, ktorých predlohy poznáme vo verejnom živote: kniha, ktorá pulzuje tým, čo nieslo náš život a v ktorej sa ti prihovára vyvážená životná múdrosť.

Andrej Mráz