Jaroslav Rumpli photo 2

Jaroslav Rumpli

7. 1. 1971
Bojnice
Žáner:
próza

Výberová bibliografia

NAGY, Dado: Keď kniha začne žiť vlastným životom. (Literárny seriál, v ktorom známi slovenskí spisovatelia odhaľujú intímne zákulisie svojej tvorby. 10. časť). In: Pravda, roč. XXV, 19. – 20. 9. 2015, č. 216, s. 32 – 35.

NAGY, Dado: Nočná mora – marketing. (Literárny seriál, v ktorom známi slovenskí spisovatelia odhaľujú intímne zákulisie svojej tvorby. 9. časť). In: Pravda, roč. XXV, 12. – 13. 9. 2015, č. 211, s. 32 – 35.

NAGY, Dado: Písanie je snaha o dokonalosť s vedomím, že dokonalosť je nemožná. (Literárny seriál, v ktorom známi slovenskí spisovatelia odhaľujú intímne zákulisie svojej tvorby. 8. časť). In: Pravda, roč. XXV, 5. – 6. 9. 2015, č. 205, s. 32 – 35.

NAGY, Dado: Keď sa nedarí, alebo ako prekonať spisovateľský blok. (Literárny seriál, v ktorom známi slovenskí spisovatelia odhaľujú intímne zákulisie svojej tvorby. 7. časť). In: Pravda, roč. XXV,  22. – 23. 8. 2015, č. 195, s. 32 – 35.

NAGY, Dado: Reálny život najviac pripomína absurdný a čierny humor. (Literárny seriál, v ktorom známi slovenskí spisovatelia odhaľujú intímne zákulisie svojej tvorby. 6. časť). In: Pravda, roč. XXV, 15. – 16. 8. 2015, č. 189, s. 32 – 35.

NAGY, Dado: Úspechom je aj jedna slušná veta za deň. (Literárny seriál, v ktorom známi slovenskí spisovatelia odhaľujú intímne zákulisie svojej tvorby. 5. časť). In: Pravda, roč. XXV, 8. – 9. 8. 2015, č. 183, s. 32 – 35.

NAGY, Dado: Začnite písať a odštartujete neriadenú strelu. Najznámejší slovenskí spisovatelia odhaľujú intímne zákulisie svojej tvorby (Literárny seriál, 3. časť). In: Pravda, roč. XXV, 18. – 19. 7. 2015, č. 165, s. 32 – 35.

NAGY, Dado: Predbežné varovanie. Najznámejší slovenskí spisovatelia odhaľujú intímne zákulisie svojej tvorby. (Literárny seriál, 2. časť). In: Pravda, roč. XXV, 11. – 12. 7. 2015, č. 159, s. 32 – 35.

NAGY, Dado: Predbežné varovanie. Najznámejší slovenskí spisovatelia odhaľujú intímne zákulisie svojej tvorby. (Literárny seriál, 1. časť). In: Pravda, roč. XXV, 4. – 5. 7. 2015, č. 153, s. 32 – 35.

MIKŠÍK, Matúš: Peter Bilý, Peter Getting, Michal Hvorecký, Peter Karpinský, Zuzana Kepplová, Peter Krištúfek, Dorota Nvotová, Ján Púček, Jaroslav Rumpli, Svetlana Žuchová: Desatoro (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXIV, 3. 9. 2014, č. 18, s. 6 – 7.

FULMEKOVÁ, Denisa: Stĺpček Denisy Fulmekovej: Desatoro podľa poviedok. In: Knižná revue, roč. XXIV, 6. 8. 2014, č. 16 – 17, s. 5.

VLNKA, Jaroslav: Sedem viet o siedmich knihách. Jaroslav Rumpli / V znamení hovna. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 127, 2012, č. 3, s. 120.

HALVONÍK, Alexander: Mužský a ženský princíp (Pohľad na pôvodnú prozaickú tvorbu roku 2010). In: Knižná revue, roč. XXI, 6. 7. 2011, č. 14 – 15, príloha, s. V.

FERKO, Miloš – RUMPLI, Jaroslav: Literatúra musí byť nárez (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XXI, 2. 3. 2011, č. 5, s. 12.

CSIBA, K.: Jaroslav Rumpli: Kruhy v obilí. Príspevok na vedeckom seminári Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2010. Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 9. 12. 2010.

HALVONÍK, A.: Jaroslav Rumpli: Kruhy v obilí. In: Knižná revue, roč. XX, 1. 9. 2010, č. 18, s. 1.

VYPLELOVÁ, Helena: Nula z nuly pojde (Jaroslav Rumpli: V znamení hovna). Recenzia. In: Rak, roč. XIV, 2009, č. 11, s. 44 – 45.

TARANENKOVÁ, Ivana: "Škaredo. Hnusne. Odporne a zrejme aj v bolestiach." Jaroslav Rumpli: Kruhy v obilí. (Recenzia). In: Romboid, roč. XLV, 2009, č. 5 – 6, s. 127 – 129.

BALOGH, A. – RUMPLI, J.: Priveľa nihilizmu je na smiech: s Jaroslavom Rumplim o kontroverznom názve jeho knihy (Rozhovor). In: Sme, roč. 17, 12. 8. 2009, č. 186. 

HALVONÍK, Alexander: Slovenská próza 2008. In: Knižná revue – príl. Súmrak literárneho snobizmu, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. III.

ČORNÁ, T. – RUMPLI, J.: Autor bez ilúzie: o sile slovenskej literatúry (Rozhovor). In: Žurnál, roč. III, č. 36 (2009), s. 46 – 47.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008, s. 572.

WECHECHE, Mary: Knižná chuťovka. Jaroslav Rumpli: V znamení hovna (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XVIII, 4. 6. 2008, č. 12, s. 5.

BARANOVÁ, Barbora: Môže byť aj horšie (Jaroslav Rumpli: Svet je trest). In: Knižná revue, roč. X, 4. 7. 2000, č. 14 – 15, s. 11.