Jaroslav Šrank photo 1

Jaroslav Šrank

19. 10. 1975
Bratislava
Žáner:
literárna veda, poézia, próza, iné

Výberová bibliografia

HAJKO, Dalimír: Sedem viet o siedmich knihách (Jaroslav Šrank (ed.) / Podoby mesta v slovenskej poézii 20. storočia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 11, s. 111 – 112.

HOSTOVÁ, Ivana: Z kníh, z jazyka, z poézie: Vystúpenia. Náčrt. In: Vlna (Manifest), roč. XXII, 2020, č. 82, s. 54 – 61.

BADŽGOŇOVÁ, Katarína: ŠRANK, Jaroslav (ed.): Podoby mesta v slovenskej poézii 20. storočia (Recenzia). In: Slovenská literatúra, roč. 67, 2020, č. 1, s. 88 – 91.

KUBRICZKÁ, Lenka: Volanie po systematickosti (Jaroslav Šrank (ed.): Podoby mesta v slovenskej poézii 20. storočia). Kritika. In: Fraktál, roč. 2, 2019, č. 4, s. 184 – 168.

PASSIA, Radoslav: Šrank, Jaroslav: Aktéri a tendencie literárnej kultúry na Slovensku po roku 1989. (Recenzia). In: Slovenská literatúra, roč. 64, 2017, č. 5, s. 399 – 401.

MRÁZ, Peter: Na ceste (Slovenská literárna veda 2013). In: Knižná revue, roč. XXIV. 9. 7. 2014, č. 14 – 15, príloha s. 33, 36.

FOSSE, Anna: Jaroslav Šrank: Individualizovaná literatúra. Slovenská poézia konca 20. a začiatku 21. storočia z perspektívy nastupujúcich autorov. In: World literature studies: časopis pre výskum svetovej literatúry, roč. 5 (22),  2013, č. 4, s. 96 – 98.

HOSTOVÁ, Ivana: Jaroslav Šrank: Individualizovaná literatúra. Slovenská poézia konca 20. a začiatku 21. storočia z perspektívy nastupujúcich autorov. K archeológii a architektúre súčasnej poézie. In: Romboid, roč. 48, 2013, č. 8, s. 31 – 35.
http://files.romboid.webnode.sk/200000148-af0fcb0069/romboid8-2013-text-web.pdf

RÉDEY, Zoltán: Jaroslav Šrank: Individualizovaná literatúra. Slovenská poézia konca 20. a začiatku 21. storočia z perspektívy nastupujúcich autorov. Presvedčivý variant „ponovembrového lyrického kánonu“. In: Romboid : časopis pre literatúru a umeleckú komunikáciu. roč. 48, 2013, č. 8, s. 31 – 35.
http://files.romboid.webnode.sk/200000148-af0fcb0069/romboid8-2013-text-web.pdf

FORGÁČ, Marcel: Odhaľovanie nesamozrejmostí poézie (Jaroslav Šrank: Nesamozrejmá poézia). Recenzia. In: Rak, roč. XVI, 2011, č. 9, s. 47 – 50.

PÁCALOVÁ, Jana:  Jaroslav Šrank. Autorské texty s folklórnou dimenziouIn: Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu: časopis Ústavu slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied, roč. 58, 2011, č. 2, s. 182 – 186

MRÁZ, Peter: Na domácom piesočku (Slovenská literárna veda 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXIX – XXX.

GAVURA, Ján: Jaroslav Šrank. Nesamozrejmá poézia. In: Slovenská literatúra, roč. LVII, 2010, č. 3, s. 313 – 316.

MRÁZ, Peter: Jaroslav Šrank: Autorské texty s folklórnou dimenziou. In: Knižná revue, roč. XX, 26. 5. 2010, č. 11, s. 3.

MRÁZ, Peter: Jaroslav Šrank: Nesamozrejmá poézia. In: Knižná revue, roč. XX, 17. 2. 2010, č. 4, s. 3.