Jaroslav Šrank photo 1

Jaroslav Šrank

19. 10. 1975
Bratislava
Žáner:
literárna veda, poézia, próza, iné

Životopis autora

Jaroslav ŠRANK vyštudoval aprobáciu slov. jazyk a literatúra – dejepis na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave, kde na Katedre slov. jazyka a literatúry prednáša slov. literatúru 20. stor. Doma i v zahraničí publikuje state, štúdie, kritiky a interpretácie súčasnej slovenskej poézie. Pripravil antológie z najmladšej slovenskej poézie, ktoré vyšli v Čechách a Slovinsku. Knižne sa predstavil súborom štúdií Nesamozrejmá poézia (2009). Zameriava sa v ňom na problematizujúce, subverzné prístupy k básnickej výpovedi, ktoré poodchyľujú či priamo obnažujú základné kategórie básnického textu, a tým aj jeho fungovanie, zároveň obohacujú čitateľa o nové či nezvyčajné skúsenosti s vnímaním umenia a kultiváciu jeho sebareflexívnych schopností. Interdisciplinárny prístup k umeleckému textu predstavil v monografii Autorské texty s folklórnou dimenziou (2009), predovšetkým interpretačno-poetologickou analýzou skladby Jána Buzássyho Rozprávka.