John Minahane

Írsko
Krajina:
Írsko

Výberová bibliografia

PODRACKÁ, Dana: Psychogramy Janka Kráľa (rozhovor s prekladateľom Johnom Minahanom). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 139., 2023, č. 11 – 12, s. 96 – 110.

Vybrané preklady zo slovenského do anglického jazyka

2003 Gotika, Dušan Buran et al. (SNG, Bratislava) – resumé

2004 Slovak Spring, Ladislav Novomeský (Belfast Educational and Historical Society, Belfast, Northern Ireland) – výber básní a próz, rozsiahla úvodná esej

2005 Blues in Slovakia, J. Litecký-Šveda et al. (Hudobné centrum, Bratislava) – texty piesní

2006 Pestrý zborník / Tabulatura Miscellanea, ed. Ladislav Kačic (Hudobné centrum, Bratislava) – muzikologické texty

2007 Cor Cordi, Juraj Kuniak (Rock Rose, Kordíky) – básnický list M. Rúfusovi

2008 Niesť bremeno a spievať/ To Bear The Burden And Sing, Milan Rúfus, ed. V. Marčok, (Matica slovenská, Martin) – výber básní

2010 Six Slovak Poets, ed. Igor Hochel (Arc Publishers, Todmorden, UK) – výber básní

2012 Osemnasť basní/ Eighteen Poems, Ján Buzássy (Slovak Pen Centre/Rock Rose, Kordíky) – zbierka básní

2012 Poetry Reaching Out: New Slovak Poetry in Translation (Ars Poetica, Bratislava) – básnické zbierky Michala Habaja, Petra Šuleja a Kataríny Kucbelovej

2013 Haberernová’s Eye. Post-informal Figuration in Slovak Visual Art of the 1960s, Richard Gregor (Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava) – umelecká kritika

2013 Propter Nuptias, Miroir Noir [Miloš Kopták a Rai Escalé] (Miroir Noir, Barcelona-Bratislava) – básne k obrazom, kritické texty / selection of poems

2014 Július Koller: Galéria Ganku ed. Daniel Gruň (Schlebrügge. Editor,Vienna) – umelecká kritika

2014 Land of Diamonds, Erik Ondrejička (Slovak PEN Centre, Bratislava) – básnická zbierka

2014 Three Chestnut Horses, Margita Figuli (Central European University Press, Budapešť) – román

2015 The Dubai Secret, Emire Khidayer (Amazon, e-book) – román

2015 Pavučina bytia/ The Cobweb of Being, Jozef Leikert (Slovak Pen Centre/Rock Rose, Kordíky) – zbierka básní

2016  Július Koller: The SOGA Collection and the Story Behind It, ed. Nina Gažovičová (SOGA, Bratislava) – umelecká kritika

2016 whisper, Štefan Kuzma (Happy Toby Publishing, Naples, Florida, USA) – zbierka básní

2017 A Butterfly’s Trembling in the Digital Age, Eleni Cay (Parthian Books, Swansea, Wales) zbierka básní

2018  Peter Bartoš, ed. Nina Gažovičová (SOGA, Bratislava) – umelecká kritika

2018  The Bloody Sonnets, Pavol Országh Hviezdoslav (Literárne informačné centrum, Bratislava)

2019  Arnold Peter Weisz-Kubinčan, ed. Luďka Kratochvílová (SNGy, Bratislava) – umelecká kritika

2020 Fragment of a (Knight’s) Forest, Ivan Štrpka (zatiaľ nepublikovaná)

2020 Prosbopej slovenského chorľavca žobráka, Samo Bohdan Hroboň - V interpretácii Jána Zambora (Literárne informačné centrum, Bratislava) — čiastočný preklad básne

2021 White Space in White Space, Stano Filko, Miloš Laky, Ján Zavarský (Scheelbrugge Editor, Viedeň) — texty o umení

 

RYBÁROVÁ, Ela – MINAHANE, John: Nikdy som tu neprežíval veľký kultúrny šok (Rozhovor). In: Sme, roč. 27, 27. 7. 2019, č. 173, s. 8.