Foto © Peter Procházka

Jozef Bob

6. 10. 1935
Tekovská Nová Ves
—  6. 11. 2010
Bratislava
Pseudonym:
Jozef Novický
Žáner:
esej, próza, scenáristika, literárna veda
Jozef BOB od r. 1947 študoval na gymnáziu v Nitre, 1948 pokračoval na strednej škole v Čajkove a stredoškolské štúdiá ukončil v Leviciach (maturoval r. 1954), potom r. 1954 – 59 študoval slovenčinu a ruštinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Od r. 1959 pôsobil ako redaktor, 1967 – 68 šéfredaktor Kultúrneho života, 1968 – 69 redaktor Čs. televízie, 1969 – 95 redaktor a vedúci odboru producentských činností v Ústave zdravotnej výchovy, 1996 – 97 riaditeľ Domu slov. literatúry Národného literárneho centra, 1997 – 98 generálny riaditeľ… Čítať ďalej