Jozef Felix photo 1

Jozef Felix

27. 5. 1913
Ružomberok
—  14. 4. 1977
Bratislava
Pseudonym:
dr. Jozef Biely, Pavol Šťastný
Žáner:
literárna veda

Výberová bibliografia

CABADAJ, Peter: Slovenská literatúra pred Februárom 1948. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 9, 11 – 13.

ZITOVÁ, Katarína: Pocta osobnostiam (Július Pašteka: Takto som ich poznal). In: Knižná revue, roč. XXVI, 28. 1. 2016, č. 1, s. 8.

JURKOVIČOVÁ, Jana: Skutočná láska prejde cez Peklo do Raja. In: Katolícke noviny, roč. 130, 9. 8. 2015, č. 32, s. 20 – 21.

TOLLAROVIČ, Peter – VALLOVÁ, Miroslava: Dante odpovedá na základné otázky dobra a zla. (Rozhovor). In: Katolícke noviny, roč. 130, 2. 8. 2015, č. 31, s. 20.

VANOVIČ, Július: Rozhovor s Jozefom Felixom. In: Fragment, roč. XXVII, 2013, č.4, s. 200 – 206.

MIKULA, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Kalligram a Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava 2005.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. Vydavateľstvo SSS a SNK, Bratislava – Martin 2001.

ŠVANTNER, J.: Pocta Jozefovi Felixovi. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 10, s. 54 – 64.

PAŠTEKA, J.: Jozef Felix v celostnom poňatí. In: Slovak review, 3, 1994, č. 2.

TOMČÍK, M.: Felixovo poňatie literárnej klasiky. In: Slovak review, 3, 1994, č. 2.

ZAJAC, P.: Felixovo chápanie modernity. In: Romboid, 29, 1994, č. 3.

HAMADA, M.: Jozef Felix a avantgardná poézia. In: Romboid, 28, 1993, č. 10.

PAŠTEKA, J.: Literárny a vedecký profil Jozefa Felixa. In: Literárny týždenník, 6, 1993, č. 28.

PETRÍK, V.: Jozef Felix a problémy slovenskej prózy. In: Romboid, 28, 1993, č. 10.

UHLÁR, V.: Romanista, vedec, kritik a dramaturg Jozef Felix (1913 – 1977). In: Slovenské pohľady, 4 + 109, 1993, č. 12.

ŠABÍK, V.: O nevyužitej príležitosti. In: Knižná revue, 2, 1992, č. 25 – 26.

PAŠTEKA, J.: Felixove sondy do Molièra. In: Slovenské divadlo, 36, 1988, č. 3.

VANOVIČ, J.: Kritik Jozef Felix. In: Romboid, 22, 1987, č. 4.

TOMČÍK, M.: Predslov. In: Felix, J.: Kritické rozlety. Vybrané spisy 1. Bratislava 1985.

MINÁRIKOVÁ, M.: Jozef Felix – textológ. In: Slovenská literatúra, 29, 1982, č. 2.

ŠTEVČEK, J.: Osobnosť Jozefa Felixa. In: Slovenské pohľady, 93, 1977, č. 7.

TURČÁNY, V.: Dve románske fresky Jozefa Felixa. In: Slovenská literatúra, 22, 1975, s. 362 – 368.

ŠTEVČEK, J.: Jozef Felix v klasickom veku. In: Slovenské pohľady, 89, 1973, č. 5.

VANTUCH, A.: Zápas s umením a víťazstvo dielom. (Profil J. Felixa) In: Romboid, 8, 1973, č. 5.

MATUŠKA, A.: Profily a portréty. Bratislava 1972, s. 505 – 508.

MATUŠKA, A.: Doslov. In: Felix, J.: Harlekýn sklonený nad vodou. Bratislava 1965, s. 301 – 308.