Jozef Puškáš

9. 2. 1951
Michalovce
Žáner:
pre deti a mládež, próza, scenáristika, iné

Výberová bibliografia

ČÚZY, Ladislav: Jozef Puškáš: Zlodej duší (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 2, s. 124 – 125.

Autor neuved.: Jozef Puškáš (nar. 1951, Michalovce) vyštudoval scenáristiku a dramaturgiu... In: Romboid, roč. LIV, 2019, č. 6, s. 25.

ŠPAČEK, Jozef: Sedem viet o siedmich knihách (Jozef Puškáš / Zlodej duší). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 5, s. 106.

HALVONÍK, Alexander: Próza 2017: Príbeh príbehu (Hodnotenie literatúry 2017). ....Šesťdesiatnici: Výpredaj ilúzií. In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 5 – 6, s. 100.

HOCHEL, Igor: Dušek, Dušan a Jozef Puškáš: Písať príbeh. (Recenzia). In: Litikon, roč. 2, 2017, č. 2, s. 296 – 299.

JARÁBEK, Mikuláš: Jozef Puškáš: Zlodej duší. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 9, s. 121 – 123.

KASARDA, Martin: Dušu si každý urobí sám. (Kniha mesiaca – Jozef Puškáš: Zlodej duší). In: Sme, roč. 25, 7. 4. 2017, č. 82, príl. Magazín o knihách, s. VI.

ŠAH: Jozef Puškáš – 65. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 2, s. 159.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

MARČOK, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2006.

ČÚZY, L.: Jozef Puškáš. In: Mikula, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005.

ŠAH: Jozef Puškáš – 55 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 122, 2006, č. 2, s. 158.

BŽOCH, Jozef (na odovzdávaní cien AOSS v Zichyho paláci 24. 6. 2005): Cena Klubu nezávislých spisovateľov za rok 2004. Prémia Literárneho fondu za pôvodnú tvorbu za rok 2004. Jozef Puškáš: Freud v Tatrách. In: Knižná revue, roč. XV, 3. 8. 2005, č. 16 – 17, s. II – III.

ČÚZY, Ladislav: Ako ďalej? Jozef Puškáš: Freud v Tatrách. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 11, s. 128 – 129.

DOMIANOVÁ, Eva – PUŠKÁŠ, Jozef: Vážne veci hovoriť s úsmevom a ľahkosťou. Hovorí spisovateľ a scenárista Jozef Puškáš (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XV, 5. 1. 2005, č. 1, s. 12.

FARKAŠOVÁ, Etela: Pravda grotesky (Jozef Puškáš: Freud v Tatrách). In: Knižná revue, roč. XIV, 8. 12. 2004, č. 25, s. 5.

ŠAH: Jozef Puškáš. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV + 117, 2001, č. 2, s. 158.

BODACZ, B.: Spoločný labyrint, súkromné tajomstvá (Jozef Puškáš: Vreckový labyrint). In: Literárny týždenník, 6, 1993, č. 17.

DAROVEC, P.: Dvojaký svet (Jozef Puškáš: Vreckový labyrint). In: Kultúrny život, 27, 1993, č. 12.

HALVONÍK, A.: Jozef Puškáš: Vreckový labyrint. In: Knižná revue, 3, 1993, č. 1.

MARUŠIAK, O.: Podzemné moria (Jozef Puškáš: Vreckový labyrint). In: Literárny týždenník, 6, 1993, č. 17.

SULÍK, I.: Medzi príčinou a následkom (Jozef Puškáš: Vreckový labyrint). In: Romboid, 28, 1993, č. 9.

BARBORÍK, V.: Daň dobe a únava z nej (Jozef Puškáš: Smrť v jeseni). In: Slovenské pohľady, 108, 1992, č. 10.

BODACZ, B.: Minulosť je pred nami (Jozef Puškáš: Smrť v jeseni). In: Literárny týždenník, 5, 1992, č. 45.

ČÚZY, L.: Hľadanie v druhom polčase (Jozef Puškáš: Smrť v jeseni). In: Romboid, 27, 1992, č. 8.

HOMZA, M.: Jozef Puškáš: Smrť v jeseni. In: Knižná revue, 2, 1992, č. 8.

MARUŠIAK, O.: Prečo sme takí, akí sme? (Jozef Puškáš: Smrť v jeseni). In: Nové slovo, 2, 1992, č. 51.

BŽOCH, J.: Puškášove poviedky. In: Bžoch, J.: Literárne soboty. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1990.

PRUŠKOVÁ, Z.: O dvoch možnostiach tematizácie konfliktu v krátkej próze D. Mitanu a J. Puškáša. In: Slovenská literatúra, 37, 1990, č. 3.

MACKO, J.: Milenky, deti, sny prozaika, jeho recenzentov a útrapy bdelého čitateľa (Jozef Puškáš: Sny, deti, milenky). In: Romboid, 23, 1988, č. 1.

NAUGHTON, J. D.: Magický realizmus v próze Jozefa Puškáša. In: Romboid, 23, 1988, č. 12.

ŠABÍK, V.: Medzi dňom a snom. Puškášova kniha o otcoch a snoch. In: Šabík, V.: Literatúra pre súčasníkov. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1988.

JURČO, J.: Jozef Puškáš: Semienka vášne a Štvrtý rozmer. In: Slovenské pohľady, 103, 1987, č. 8.

Kritici diskutujú o Jozefovi Puškášovi. In: Romboid, 21, 1986, č. 5.

PETRÍK, V.: Jozef Puškáš: Sny, deti, milenky. In: Slovenské pohľady, 102, 1986, č. 9.

PLUTKO, P.: Jozef Puškáš: Záhrada (v piatom období roka). In: Slovenské pohľady, 102, 1986, č. 8.

ŠABÍK, V.: Medzi dňom a snom (Jozef Puškáš: Sny, deti, milenky). In: Nové slovo, 28, 1986, č. 7.

ŠPAČEK, J.: Súradnice súčasnosti (Jozef Puškáš: Sny, deti, milenky). In: Romboid, 21, 1986, č. 6.

ŠPAČEK, J.: Jozef Puškáš: Záhrada (v piatom období roka). In: Romboid, 21, 1986, č. 3.

SULÍK, I.: Ivan Sulík číta Jozefa Puškáša. In: Romboid, 20, 1985, č. 10.

SULÍK, I: Neskrotne súčasný Jozef Puškáš. In: Sulík, I.: Kapitoly o súčasnej próze. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1985.

ŠTEVČEK, J.: Román ako oslovenie a výpoveď (Jozef Puškáš: Záhrada v piatom období roka). In: Nové slovo, 27, 1985, č. 13.

HALVONÍK, A.: Od kontrastu ku konfliktu (Jozef Puškáš: Štvrtý rozmer). In: Slovenské pohľady, 97, 1981, č. 6.

TUŽINSKÝ, J.: Sila umeleckého posolstva (Jozef Puškáš: Štvrtý rozmer). In: Nové slovo, 23, 1981, č. 14.

ČÚZY, L.: Prvá syntéza mladého prozaika (Jozef Puškáš: Priznanie). In: Romboid, 15, 1980, č. 3.

PLUTKO, P.: Jednotlivec a kolektív v súčasnej slovenskej próze (Jozef Puškáš: Priznanie). In: Slovenské pohľady, 96, 1980, č. 7.

ŠÚTOVEC, M.: Milan Šútovec číta Jozefa Puškáša (Jozef Puškáš: Priznanie). In: Romboid, 15, 1980, č. 2.

PETRÍK, V.: Jozef Puškáš: Utešené sklamania. In: Slovenské pohľady, 95, 1979, č. 3.