Július Rybák

4. 2. 1933
Partizánska Ľupča
—  29. 1. 2021
Gelnica
Žáner:
esej, literárna veda, literatúra faktu, próza, iné
Július RYBÁK v r. 1948 – 52 študoval na gymnáziu v Liptovskom Mikuláši, 1952 – 55 na Pedagogickej fakulte UK, 1955 – 58 na Vyššej pedagogickej škole v Bratislave. Počas štúdií ruského jazyka a literatúry pôsobil r. 1955 – 58 ako metodik Slov. výboru Zväzu československo-sovietskeho priateľstva (ZČSSP) v Bratislave, 1958 – 63 pedagóg na Jedenásťročnej strednej škole v Gelnici, 1963 – 72 odborný asistent na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove, 1973 – 74 bol učiteľom na základnej škole v Gelnici, 1974 – 77 odborným asistentom… Čítať ďalej