Július Satinský photo 1

Július Satinský

20. 8. 1941
Bratislava
—  29. 12. 2002
Bratislava
Žáner:
dráma, esej, odborná literatúra, pre deti a mládež, próza, publicistika, iné

Výberová bibliografia

(kh): Načasový Satinský v reedícii (Július Satinský: Moji milí Slováci). In: Sme, roč. 28, 7. 2. 2020, č. 31, príl. Magazín o knihách, s. XX.

BLAHA, Anton: Kto sa smeje, nemôže sa mračiť (Jaroslav Rezník: Spisovatelia v anekdotách). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 21. 8. 2019, č. 27 – 28, s. 16.

(mk, rk): Vydavatelia sami sebe aj konkurencii. Inšpirácia od najpovolanejších na knižný darček pod vianočný stromček. (J. Satinský: Gudžovníky). In: Sme, roč. 26, 7. 12. 2018, č. 280, príl. Magazín o knihách, s. XXVII.

KASARDA, Martin – MOLNÁR SATINSKÁ, Lucia: Klebety spoza železnej opony (Rozhovor). In: Sme, roč. 26, 7. 12. 2018, č. 280, príl. Magazín o knihách, s. XVIII – XIX.

KASARDA, Martin: Tak sme si tu žili. In: Sme, roč. 26, 7. 12. 2018, č. 280, príl. Magazín o knihách, s. XVIII.

ALEXOVÁ, Jana: Satinského Gundžovníky. In: Sme, roč. 26, 22. 11. 2018, č. 267, s. 14.

KOLÁRIKOVÁ, Katarína: Na fašírky mi nesiahaj (Predstavenie je venované pamiatke Júliusa Satinského a Jaroslava Filipa). In: Lit:erárny týždenník, roč. XXXI, 9. 5. 2018, č. 17 – 18, s. 6.

HEVIER, Daniel, ml.: Komik, kotrý si nepripúšťal svoje zranenia (Július Satinský, herec, komik, dramatik, spisovateľ). In: Hospodárske noviny, 16. – 18. 2. 2018, č. 34, príl. HN Magazín, roč. 4, 16. 2. 2018, č. 7, s. 28 –31.

ANDREJČÁKOVÁ, Eva: Julo, píšeme Ti veľkú noviny. In: Sme (príloha Víkend), roč. 24, 29, 8, 2016, č. 195, s. 6.

SZABÓ, Ivan: Literatúra do každého počasia (Slovenská literatúra faktu 2013). In: Knižná revue, roč. XXIV. 9. 7. 2014, č. 14 – 15, príloha s. 31.

MACHYTKA, Bohumil: Sedem viet o siedmich knihách. Július Satinský: Expedície. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 5, s. 118 – 119.

WALDNEROVÁ, Jana: Poetika humoru M. Lasicu a J. Satinského. In: Fragment, roč. XXVII, 2013, č. 3, s. 163 – 170.

MIŠÁK, Peter: Z malých dejín (Chlapci z Dunajskej. Polstoročie). In: Knižná revue, roč. XXII, 14. 11. 2012, č. 23, s. 21.

KAMENISKÝ, Ján: Saťkove expedície (Július Satinský: Expedície 1973 – 1982). In: Knižná revue, roč. XXII, 11. 1. 2012, č. 1, s. 5.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Skutočný zážitok. No nie s bedekrom (Literatúra pre deti a mládež 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XIX.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Pohnite nielen kostrou. Július Satinský: Rozprávky uja Klobásu (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XVIII, 3. 12. 2008, č. 25, s. 5.

ONDREJOVIČ, Slavomír: Pestvá a voľné cviky. Július Satinský: Listy z Onoho sveta (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XVII, 21. 11. 2007, č. 24, s. 5.

HÜBNER, Vladimír: Herci na stránkach, ktoré znamenajú svet. Ako sa nosí svetlo (Maya Rothenbühler-Korcová: Július Satinský – Fantasia con amore). In. Knižná revue, roč. XVI, 27. 9. 2006, č. 20, s. 3.

HAŠKOVÁ, Zuzana: L + S + F = Svet pre všetkých (Kornel Földvári: Svet pre dvoch. O Lasicovi a Satinskom). In: Knižná revue, roč. XV, 2. 3. 2005, č. 5, s. 5.

LASICA, M. a kolektív: Bledomodrý svet Júliusa Satinského. Bratislava 2004.

GABRÍKOVÁ, Adela: Príbeh jedného majstra (Július Satinský – Marie Formáčková: Momentálne som mŕtvy, zavolajte neskôr). In: Knižná revue, roč. XIII, 6. 8.  2003, č. 16 – 17, s. 5.

MARENČIN, Albert: Posledná autogramiáda. In: Knižná revue, roč. XIII, 22. 1. 2003, č. 2, s. 8.

HOCHEL, Braňo: "Dejiny štvrte". Július Satinský: Chlapci z Dunajskej ulice. (Recenzia). In: Rak, roč. VII., 2003, č. 4 – 5, s. 93 – 94.

NAHÁLKA, Peter: Tomu sa hovorí kniha! Július Satinský: Momentálne som mŕtvy, zavolajte neskôr. (Recenzia). In: Rak, roč. VII., 2003, č. 4 – 5, s. 92 – 93.

VOLÁROVÁ, Andrea: Ako sa stať anjelom la guardia. Július Satinský: Čučoriedkareň. (Recenzia). In: Rak, roč. VII., 2003, č. 4 – 5, s. 90 – 91.

PISÁR, Vlado: Madrid – Stockholm. Július Satinský: Polstoročie s Bratislavou. (Recenzia). In: Rak, roč. VII., 2003, č. 4 – 5, s. 89 – 90.

LEHUTA, Emil: Július Satinský nežije. (Zápisník). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 2, s. 125.

GAJDOŠ, Martin: Július Satinský: Čučoriedkareň. (Môj tip). In: Knižná revue, roč. XII, 29. 5. 2002, č. 11, s. 1.

ŠAH: Július Satinský. (Pripomíname si v auguste). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 7 – 8, s. 318.

FERKO, Miloš: Komici – klasici – kuvici (Milan Lasica, Július Satinský: L & S). In: Knižná revue, roč. IX, 26. 5. 1999, č. 11, s. 5.

LAJCHA, L.: Milan Lasica a Július Satinský v Štúdiu S. Slovenské divadlo 1999, č. 1.

PORUBJAK, M.: Lasica a Satinský. Svět a divadlo 1995, č. 2.

FÖLDVÁRI, K.: Dvaja v tomto svete. In: Lasica, Satinský a vy. Bratislava 1970.