Juraj Bindzár

24. 2. 1943
Pezinok
—  24. 6. 2019
Banská Bystrica
Žáner:
dráma, poézia, próza, rozhlasová tvorba, scenáristika

Výberová bibliografia

SOLGA, Oliver: Za Jurajom Bindzárom. In: Rozum, roč. I, október/november 2019, č. 9/10, s. 4.

TRANČÍK, Dušan: Odišiel básnik zmarených nádejí. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 10, s. 127 – 128.

MARCELLI, Miroslav: Zápisník: Ľútoriadky za Jurajom Bindzárom (24. 2. 1942 – 24. 6. 2019). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 10, s. 125 – 127.

MORAVČÍKOVÁ, Monika: Jedenie uspelo na Anasoft litere (Finálová päťka). In: Sme, roč. 27, 19. 9. 2019, č. 2018, s. 11.

ROZHOVOR moderátorky Andrey Makýšovej Volárovej s Jánom Štrasserom, porotcom 14. ročníka ceny Anasoft litery, o knihe Juraja Bindzára Zvon, ktorá je nominovaná do desiatky ceny Anasoft litera 2019. Zvukový záznam vyrobili RTVS Rádio DEVÍN. Dostupné na: https://www.mixcloud.com/Anasof_litera/rozhovor-s-j%C3%A1nom-%C5%A1trasserom-o-knihe-zvon-na-litera-feste-2019/

ŠIMÁŠEK, Rastislav: Cyklus - desiatka Anasoft Litera. Juraj Bindzár. Podcast Rádio Devín. 22. 3. 2019. Dostupné na: http://devin.rtvs.sk/clanky/temy/191163/cyklus-desiatka-anasoft-litera-2019

ŠAH: Juraj Bindzár – 75 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 2, s. 158.

(bbg), (kh), (II), (mk), (rk): Prekvapujúce finále Anasoft litera 2017. In: Sme, roč. 25, 7. 4. 2017, č. 82, príl. Magazín o knihách, s. X – XI.

BAKOŠOVÁ HLAVENKOVÁ, Zuzana: O herečke Z. C. In: Čas činohry našich čias. Teatrologické štúdie 1990 – 2014. Bratislava : Vysoká škola múzických umení 2014, s. 408 – 413.

ANDREJČÁKOVÁ, Eva: Vystačím si s vlastnými omylmi. In: Sme, 21. august 2012.
Dostupné na http://kultura.sme.sk/c/6505145/vystacim-si-s-vlastnymi-omylmi.html

ŠAH: Juraj Bindzár – 65. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 124, 2008, č. 2, s. 158 – 159.

BANČEJ, Maroš M.: Juraj Bindzár: Tanec s mŕtvou slúžkou. (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 123, 2007, č. 5, s. 118 – 119.

GAJDOŠ, Martin: Schopnosť oživovať mŕtve príbehy. Juraj Bindzár: Zabi ma nežne alebo Šibenica pre malého muža (dve novely). (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV.+ 119, 2003, č. 10, s. 102 – 103.

FERUSOVÁ, Zuzana: Prázdny hrob, alebo Päť prípadov Juraja Bindzára. Juraj Bindzár: Prázdny hrob. (Recenzia). In: Rak, roč. IX, 2004, č. 2, s. 60.

STANKOVIČOVÁ, Henrieta: Mapa (k) zločinu (Juraj Bindzár: Prázdny hrob). In: Knižná revue, roč. XIII, 12. 11.  2003, č. 23, s. 5.

ŠAH: Juraj Bindzár – 60. (Pripomíname si).  In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 2, s. 159.

MORAVČÍK, Štefan: Keď pršalo víno. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 10, s. 105 – 106.

-mg-: Stopy leta v nás (Juraj Bindzár: Krajina nespavovsti). In: Knižná revue, roč. XI, 8. 8. 2001, č. 16 – 17,  s. 23.