Juraj Kalnický photo 1

Juraj Kalnický

21. 2. 1951
Turčianska Štiavnička
Žáner:
editorská činnosť, odborná literatúra, poézia, próza

Výberová bibliografia

-tlsss-: Noví čestní, mimoriadni a riadni členovia SSS. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 5. 9. 2018, č. 29 – 30, s. 15.

ŠAH: Juraj Kalnický – 65. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 2, s. 159 – 160.

-lč-: Juraj Kalnický: Obrazy zo života Ignáca Kolčáka. In: Knižná revue, roč. XVIII, 16. 1. 2008, č. 2, s. 11.

MACHALOVÁ, D.: Juraj Kalnický: Obrazy zo života Ignáca Kolčáka. Dobrý člověk už nežije. In: Literárny (dvoj)týždenník, 21, 27. 2. 2008, č. 7 – 8.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

PISMENNYJ, M. A.: Udačnyje knižnyje projekty. Juraj Kalnickij: Kartíny iz žízni Ignaca Kolčaka. In: Mecenat i mir, 2008, No 37 – 40.

BALÁK, Š.: Náš literát žne úspechy v Rusku. Hosť týždňa: Juraj Kalnický, básnik, prozaik, prekladateľ. In: Roľnícke noviny, 23. 3. 2007.

KUZOVLEVA, T.: V objektive „Koľca A“ slovackije poety i prozaiky: Pavol Janik, Juraj Kalnickij, Etela Farkašova, Eva Maliti-Fraňova. Koľco „A“. In: Literaturnyj žurnal Sojuza pisatelej Moskvy, 2007, No 42.

ŠVÉDOVA, N.: Poézia, ty vsjakája byváješ (o stichach Juraja Kalnickovo). In: Mecenat i mir. Literaturno-chudožestvennyj i kuľturologičeskij meždunarodnyj žurnal, 2007, No 33 –36.

TURAN, A.: 3 x 30 riadkov. In: Dotyky, 19, 2007, č. 1.

JANÍK, P.: Rating slovenskej poézie. In: Literárny dvojtýždenník, 19, 2006, č. 39 – 40.

KUNOVSKÁ, V.: Básnik z Turca diplomat v Moskve. S Jurajom Kalnickým od prvotiny Ľan po Tŕnisté jablko. In: Nový Život Turca, roč. 15, 25. 7. 2006, č. 29.

VÁLEK, Igor: Báseň nie je prach. Juraj Kalnický: Leto tvojej nehy. I(Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 122, 2006, č. 7 – 8, s. 267 – 268.

VÁLEK Igor: Malý lexikón literárnych diel. Slovenskí autori. Žilina: Knižné centrum 2006.

JANÍK, P.: 3 x Juraj Kalnický (Juraj Kalnický: Modlitba s tebou, Naše lásky, Sibírsky Kichot a konedráči). In: Literárny (dvoj)týždenník, 17, 2004, č. 6 – 7.

DEMOVIČ, I.: Riedka riečica (Juraj Kalnický: Ľan). In: Romboid, 16, 1981, č. 12.

VARGOVÁ, B.: Keď ľan zasvieti (Juraj Kalnický: Ľan). In: Nové slovo mladých, 4, 1981, č. 6.