Juraj Kalnický photo 1

Juraj Kalnický

21. 2. 1951
Turčianska Štiavnička
Žáner:
editorská činnosť, odborná literatúra, poézia, próza
Juraj Kalnický sa narodil 21. februára 1951 v Turčianskej Štiavničke. Po maturite na Strednej všeobecnovzdelávacej škole vo Vrútkach (1968) pracoval v Divadle SNP Martin ako stavač kulís. Venoval sa ochotníckemu divadlu v rodnej obci a umeleckému prednesu poézie a prózy. V rokoch 1972 – 1977 absolvoval vysokoškolské štúdium v odbore výchova a vzdelávanie dospelých na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Až do roku 2006 pracoval v rôznych edukačných inštitúciách v Bratislave, naposledy na Ministerstve školstva ako generálny… Čítať ďalej