Karol D. Horváth photo 1

Karol D. Horváth

15. 2. 1961
Bratislava
Žáner:
próza, iné

Výberová bibliografia

JANECOVÁ, Tamara: Po expirácii. In: Rozum, roč. IV, 2022, č. 1, s. 56 – 57.

ŠAH: Karol D. Horváth – 55. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 2., s. 160.

KARPINSKÝ, P.: Päť x päť (antológia 25 próz súčasných slovenských autorov s krátkymi portrétmi): LIC 2011 

VALENTOVÁ, Mária: Namiesto recenzie. Karol Horváth: Karol D. Horváth, Karol D2 Horváth a Karol 3D Horváth. (Recenzia). In: RAK, roč. XIII, 2008, č. 2, s. 46 – 48.

HALVONÍK, Alexander: Karol 3D Horváth. In: Knižná revue, roč. XVII, 14.3. 2007, č. 6, s. 1.

TURAN, Andy: Karol D. Horváth: Knižná edícia literárnej súťaže Poviedka (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 122, 2006, č. 3, s. 101.

ORIEŠEK, Patrik – HORVÁTH, Karol D.: Cez humor hľadím na svet a komentujem ho (Rozhovor).  In: Knižná revue, roč. XVI, 7. 6. 2006, č. 12, s. 12.

ORIEŠEK, Patrik: Čerstvý vzduch a smiech (Karol D. Horváth). In: Knižná revue, roč. XVI, 29. 3. 2006, č. 7, s. 4.

HALVONÍK, Alexander: Karol D. Horváth (Náš tip). In: Knižná revue, roč. XV, 28. 9. 2005, č. 20, s. 1.