Foto © Peter Procházka

Karol Rosenbaum

7. 2. 1920
Lednícké Rovne
—  5. 3. 2001
Bratislava
Pseudonym:
Karol Hodro, K. M. Hodro, Martin Dvorský
Žáner:
editorská činnosť, literárna veda
Karol ROSENBAUM v r. 1933 – 40 študoval na gymnáziu v Trenčíne, 1940 – 44 slovenčinu a germanistiku na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave. Po štúdiách pôsobil ako stredoškolský učiteľ v Trenčíne a v Martine, kde bol r. 1947 – 51 referentom Literárnohistorického odboru Matice slov., 1951 – 60 bol pracovníkom Ústavu slov. literatúry SAVU, resp. SAV v Bratislave, do 1957 jeho riaditeľom, 1960 – 61 tajomníkom Zväzu čs. spisovateľov v Prahe, 1963 – 64 prvým tajomníkom Zväzu slov. spisovateľov, pričom stále zostával vedeckým pracovníkom… Čítať ďalej